ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลก – รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2566

พิษณุโลก รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นนักเรียนนายสิบ ทหารบก ประจำปี 2566


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พันเอก สมบัติ บุญกอแก้ว รองเสนาธิการกองทัพาคที่ 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2566 ขั้นที่ 1 ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 สนามที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร


โดยรองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ได้เน้นเจ้าหน้าที่กำกับดูแลให้เรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม ทั้งนี้ยึดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เป็นสำคัญ รวมถึงการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ และผู้ปกครองที่มาคอยให้กำลังใจ ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว