ข่าวทั่วไป

กาชาดชลบุรีปันใจมอบชุดนักเรียนใหม่ เป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน

กาชาดชลบุรีปันใจมอบชุดนักเรียนใหม่ เป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน
วันนี้ 15 ก.ย.63 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธานในพิธี มอบ ชุดนักเรียนแก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในโครงการกาชาดปันใจมอบชุดนักเรียน ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาย อนุชา อินทรศร นายอำเภอสัตหีบ นาง พรทิทย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ หัวหน้าราชการ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียน จำนวน 50 คน ร่วมให้การต้อนรับ

 

นาย อนุชา อินทรศร กล่าวว่า ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการกาชาดปันน้ำใจมอบชุดนักเรียนแก่เด็นักเรีนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างโกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจน แต่มีความประพฤติดี กตัญญูกตเวที จึงมีโอกาสได้รับชุดนักเรียนของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นการแบ่งเบาภาระทางเศษฐกิของผู้ปกครองรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนให้มีกำลังใจในการพัฒนาชีวิตที่ดี เป็นพลังทางสังคมต่อไปในอนาคต ในการนี้ อำเภอสัตหีบได้รับการจัดสรรชุดนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน 50 คน
นางสุภาพร เทียนไชย กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีมีความตระหนักถึง ถึงความสำคัญของ เด็กและเยาวชนเล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนชุดนักเรียน ของผู้ที่มีฐานะค่อนข้างลำบากขาดแคลนทุนทรัพย์ อย่างน้อยในการมามอบ ชุดนักเรียนในรวันนี้ก็เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง อยากให้เขาได้ใส่ อยากเห็นรอยยิ้มอันสดใสของนักเรียนทุกคนที่มารับชุดนักเรียนในวันนี้

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก