ข่าวทั่วไป

อบจ.สมุทรปราการ แถลงข่าว“สิ่งแวดล้อมสัญจร ภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

สมุทรปราการ – อบจ.สมุทรปราการ แถลงข่าว“สิ่งแวดล้อมสัญจร ภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
อบจ.สมุทรปราการ จัดการแถลงข่าวกิจกรรม “สิ่งแวดล้อมสัญจร ภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในกลุ่มนักเรียน

 

นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธนวัฒน์วงศ์ รองประธาน ส.อบจ.สมุทรปราการ นายชนะ หงวนงามศรี ส.อบจ.สมุทรปราการ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะส.อบจ.สมุทรปราการ และ นส.เกษแก้ว พราหมณ์ตะขบ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.สมุทรปราการ ร่วม แถลงข่าวกิจกรรม “สิ่งแวดล้อมสัญจร ภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในกลุ่มนักเรียนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่บ้านและชุมชน โดยมี นายสมชาย ทองสุทธิ์ ผอ.รร.นหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร อบจ.สมุทรปราการ และผู้เข้าร่วมงาน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะปัญหาทางด้านขยะ เช่น ขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วเพิ่มสูงขึ้นกลายเป็นขยะพิษ หรือขยะติดเชื้อรวมถึงขยะจากการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ ก็พบว่าขยะพลาสติกที่เคยลดลงไปจากการรณรงค์และห้ามใช้ในต้นปี ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทาง อบจ.สมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรม “สิ่งแวดล้อมสัญจร ภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อรณรงค์ให้ทุกหน่วยงาน ทุกฝ่ายมีจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ โดยกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเกมส์สร้างสรรค์ การให้ข้อคิดและความรู้จากศิลปิน ดารา ที่มามอบความสนุกสนานและความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นแรงกำลังสำคัญในการช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป

สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ