ข่าวทั่วไป

ตาก – ตำรวจท่องเที่ยวตาก เปิดอบรมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวตาก

ตาก –  ตำรวจท่องเที่ยวตาก เปิดอบรมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวตาก
วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. รร.ตากสินราชานุสรณ์ ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก

พตอ.ศราวุธ ตันกุล ผกก. ส.ทท.3 กก.3 ในเกียรติมาเป็นประธานการเปิดการอบรมอาสาสัมครตำรวจท่องเที่ยวตาก โดยมี พตท.ต่อลาภ ตินะมาตร สารวัตรหัวหน้าตำรวจท่องเที่ยวตาก กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมอาสาตำรวจท่องเที่ยวตากโดยมีการอบรมให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และกฏหมาย การรักษาความปลอดภัย สถานการณ์ ความสำคัญและแหล่งท่องเที่ยว การใช้ภาษาอังกฤษ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกภาคปฏิบัติ เสร็จแล้วมอบใบประกาศนียบัตรแกผู้เข้ารับการอบรม โดยคาดหวังจากการอบรมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวตาก

 

 

1. ผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการป้องกันอาชญากรรม ป้องกันภัยให้ตนเอง หรือคนรอบข้างได้

2. ผู้ผ่านการอบรม เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการป้องกันอาชญากรรม เกิดความร่วมมือ ช่วยกันสอดส่อง ดูแลหรือแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมร่วมกัน ผ่านการแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปแก้ไขดำเนินการ

3. ผู้ผ่านการอบรม สนใจที่จะเข้าเป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ใช้เวลาว่างจากหน้าที่หรือภารกิจหลัก เข้ามาร่วมงานกับตำรวจท่องเที่ยวในกิจกรรมต่างๆ ตามที่เหมาะสม

ภาพข่าว สมภพ เครือข่าย ปชส.ตาก รายงาน