ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พะเยา – ปกครองภูซางนำทีม ทหาร ตำรวจ อส. ตรวจสถานประกอบการประเภทสถานที่หรือที่เก็บสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ซึ่งผู้ ประกอบการขนส่งใช้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ (Logistics) ตามนโยบายรัฐฯ

 

 

พะเยา – ปกครองภูซางนำทีม ทหาร ตำรวจ อส. ตรวจสถานประกอบการประเภทสถานที่หรือที่เก็บสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ซึ่งผู้ ประกอบการขนส่งใช้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ (Logistics) ตามนโยบายรัฐฯ

ชมคลิป

เมื่อเวลา 09.00น. วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563
นายสุริยา งานดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอภูซาง มอบหมายให้ สิบเอกเกียรติศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ปลัดอำเภองานป้องกัน ( หัวหน้าชุด) นำกำลังสมาชิก อส.อ.ภูซาง ที่ 10 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูซาง เจ้าหน้าที่ทหาร ชป.ศป.บส.ชน., เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 3105 เจ้าหน้าที่ทหารพราน ชุด ฉก.ทพ.3215 ปล่อยแถวออกตรวจสถานประกอบการประเภทสถานที่หรือที่เก็บสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งใช้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ (Logistics) ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 (พ.ศ.2558) สถานประกอบการ Logistic จำนวน 4 แห่ง ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
มีผลการปฏิบัติ ดังนี้

 

1.บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงคำ (บ้านดอนตัน) เลขที่ 305 หมู่ที่ 11 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลการตรวจ “ไม่พบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิด”
2.ผู้ประกอบการรับพัสดุเพื่อส่งต่อเคอรี่ อาคารประชารัฐ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลการตรวจ “ไม่พบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิด”

 

3.Flash Express สาขาภูซาง เลขที่ 177 หมู่ที่ 10 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลการตรวจ “ไม่พบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิด”
4. สถานประกอบการรับ-ส่ง พัสดุ ship smile service เลขที่ 338/5 หมู่ที่ 10 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลการตรวจ “ไม่พบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิด”

“ไม่พบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิด”

บิ๊กบัง ภูซาง ผู้สื่อข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน