ข่าวทั่วไป

ได้รับเกียรติ มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี เข้าฝึกสอนCPRและการใช้AED ให้ทหารชั้นสัญญาบัตร

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี
ได้รับเกรียติเป็นวิทยากรอบรม แนะนำ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ให้แก่นายทหารชั้น สัญญาบัตร จำนวน 100 นาย เข้าร่วมฝึกอบรม

โดยมีท่านผู้การกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานและท่าน ผอ.โรงพยาบาลกองบิน 7 ร่วมชมการสาธิตและการฝึกอบรมในครั้งนี้
ซึ่งโอกาสนี้ ทางมูลนิธิกุศลศรัทธารวมถึงเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครกู้ภัย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณทางข้าราชการเจ้าหน้าที่กองบิน 7 ทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งทางมูลนิธิยินดีและพร้อมสนับสนุนในโอกาสต่อๆ ไป

กู้ภัย1222 มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี ( ทีมข่าวเฉพาะกิจทั่วไทยนิวส์ ) รายงาน