ข่าวทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวพาดหัวเศรษฐกิจ

อิ่มบุญฟาร์ม แหล่งเรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ ของอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

อิ่มบุญฟาร์ม แหล่งเรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ ของอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ชมคลิป

เมื่อพูดถึงการทำการเกษตร หลายๆคนจะนึกถึงชาวไร่ ชาวนา หรือ ชาวสวน แต่จะมีใครบ้างที่รู้ว่า กลุ่มพี่น้องเกษตรกร ในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทย มีการรวบตัวกันตั้งกลุ่ม รวบรวมสมาชิกเพื่อทำการเกษตรที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของ ในหลวงรัชกาล ที่ ๙ ฟาร์มอิ่มบุญ ก็เป็นอีกหนึ่งของแหล่งเรียนรู้เพราะว่า มีการรวมตัวชาวบ้านกว่า 30 คนตั้งเป็นกลุ่ม โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า ” กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สบบงเกษตรกรผสมผสานและแปรรูปทางการเกษตร ” ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านสบบง ซอยที่ 7 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

 

นางสาวณิชกมล ปาริน หรือ เพ็ญนี อายุ 40 ปี ประธานกลุ่มฯ ได้เล่าว่า ตอนนี้ภายในกลุ่มฯ มีสมาชิกอยู่ 15 คน และที่กำลังจะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกอีกกว่า10คน โดยทางกลุ่มจะมีการรวมตัวกันทุกวันอาทิตย์ เพื่อปลูกผักสวนครัว และมาคอยดูแลผลผลิตที่ปลูกไว้ ซึ่งภายในฟาร์มอิ่มบุญ มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน เราก็มีการทำเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งมีการทำนาข้าว ปลูกไม้ยืนต้นประเภทผลไม้ หลากหลายชนิด มีการปลูกพืชผักสวนครัว หลายๆชนิด เพื่อที่จะนำผลผลิตที่ได้มาแบ่งปันให้สมาชิกนำไปประกอบอาหารเพื่อลดต้นทุนรายจ่ายในแต่ละครอบครัว ซึ่งหากผลผลิตมีเหลือกินก็จะนำไปขายเพื่อต่อยอด นำรายได้ไปซื้อเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่นมาปลูกหมุนเวียนใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อในการนำมาปรุงอาหาร

นอกจากการปลูกพืชผักสวนครัว และผลไม้ยืนต้น ชนิดต่างๆ
แล้วภายในฟาร์มก็ยังมีการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ และ ไก่พันธุ์พื้นเมือง ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบอินทรีย์ ไม่ใช้หัวอาหาร หรืออาหารเม็ดเลบ แต่ทางฟาร์มจะใช้ หยวกกล้วย แกลบ และรำข้าว ผสมกันมาให้ไก่ได้กิน และการเลี้ยงแบบปล่อยให้ไก่ได้เดินไปหากินหญ้าที่ขึ้นอยู่ภายในพื้นที่ได้อีกด้วย ในส่วนของการปลูกพืชผัก เราก็มีการใช้ปุ๋ยมูลไก่ และ ปุ๋ยมูลไส้เดือน ที่เราเลี้ยงไส้เดือนสายพันธ์AF เอาไว้เพื่อนำมูลไส้เดือนมาผลิตเป็นปุ๋ย

 

เพ็ญนี ยังกล่าวอีกว่าฟาร์มอิ่มบุญ แห่งนี้เริ่มแรกที่มาเริ่มทำตนก็ชักชวนชาวบ้านให้มาปลูกข้าวแบบอินทรีย์ ปลูกพืชผักแบบอินทรีย์ แต่ไม่มีใครมาทำด้วยเลย ตนก็ทำมาเรื่อยๆ และก็ได้รับการสนับสนุนจากเกษตรอำเภอภูซาง โดยนาย การุณย์ มะโนใจ หัวหน้าเกษตรอำเภอภูซาง ได้เข้ามาช่วยแนะนำ และ สนับสนุนการสร้างโรงเรือน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร รวมถึงเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ ทำเรื่อยมาจนผลผลิตออก และได้ผล จนชาวบ้านเขาเห็นว่าเราทำได้ มีผลผลิตที่ดี ก็เลยเริ่มมีเกษตรกรในระแวกใกล้เคียง เข้ามาทำนาข้าวและปลูกพืชผักแบบอินทรีย์ทีละแปลงๆ
ซึ่งตอนนี้ตนมีความคิดที่จะทำเป็น เกษตรผสมผสานเชิงท่องเที่ยว เพื่อให้ชุมชนแถวนี้ยั่งยืน
จากที่ชาวบ้านมีรายได้น้อยก็จะทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านก็จะทำแต่เกษตรแบบเชิงเดี่ยว เช่นปลูกข้าวก็ข้าวอย่างเดียว ปลูกข้าวโพดก็ข้าวโพดอย่างเดียว ตนจึงได้ชักชวนชาวบ้านที่รู้จักมาทำเกษตรผสมผสาน เพื่อให้ชุมชนในหมู่บ้านสบบงมีความสามัคคี และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งนอกจาก เพ็ญนี ยังเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่เป็นประธานกลุ่มฯ แล้ว เพ็ญนี ยังเป็นเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดพะเยา ( YSF ) ในนาม ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ แถมยังเดินหน้าเข้าอบรมหาความรู้ในเรื่องการเกษตร เพื่อนำมาต่อยอดทางความคิด และ นำมาใช้ภายในฟาร์มอิ่มบุญ เพ็ญนี ยังฝากทิ้งท้ายว่า หากท่านใดจะมาศึกษาดูงานสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอด หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 092-892-4991 เพ็ญนี

บิ๊กบัง ภูซาง ผู้สื่อข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน