ข่าวทั่วไป

ทุ่มงบ 118 ล้านสร้างใหม่อ่างมรสวบ หลังใช้งบ 37.9 ล้านสร้างนาน 5 ปีเจอปัญหาสันอ่างทรุดซ้ำซาก

ทุ่มงบ 118 ล้านสร้างใหม่อ่างมรสวบ หลังใช้งบ 37.9 ล้านสร้างนาน 5 ปีเจอปัญหาสันอ่างทรุดซ้ำซาก

วันที่ 17 กันยายน นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ การดำเนินโครงบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมจากงบกลางตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563ในส่วนของ จ.ประจวบฯ ได้มีการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ ป้องกันภัยแล้งและน้ำท่วม จำนวน 334 โครงการ งบประมาณกว่า 132 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ

ที่ประชุมมีรายงานว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก 9 แห่งในจังหวัดปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 160 ล้านลูกบาศก์เมตร( ลบ.ม.ฉ หรือ ร้อยละ 32 ของความจุอ่าง จากข้อมูลพบว่าปริมาณฝนที่ตกในปีนี้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าค่าเฉลี่ยทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งค่อนข้างน้อย แต่ที่ผ่านมาเพียงพอต่อการจัดสรรน้ำในฤดูแล้ง สำหรับส่วนอ่างเก็บน้ำมรสวบ อ.บางสะพาน อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ หลังจากสันอ่างชำรุดหลายครั้ง ขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2564 จำนวน 118 ล้านบาทก่อสร้างใหม่ หลังจากเดิมใช้งบ 37.9 ล้านบาทก่อสร้างนาน 5 ปี แต่ไม่สามารถใช้กักเก็บน้ำได้ส่งกระทบกับประชาชนในพื้นที่ต.ธงชัย และ ต.ชัยเกษม

 

ด้าน นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จากสถิติย้อนหลัง 30 ปี ตั้งแต่ปี 2524 – 2553 พบว่าเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน จะมีฝนตกชุกทุกปี จึงได้มีการตั้งศูนย์เฝ้าระวังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ สำหรับวันที่ 18-20 กันยายนนี้ พบว่าพายุโซนร้อนโนอึล จะมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศของประเทศไทย ในส่วนของจังหวัดคาดว่าจะมีฝนตกชุกและฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ได้รับผลกระทบไม่มาก แต่ได้เตรียมเครื่องจักรไว้พร้อมแล้ว สามารถที่จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันที

ณัฐธภพ​ พันสาย​ / จ.ประจวบคีรีขันธ์​ รายงาน