ข่าวทั่วไป

กาญจนบุรี กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จัดพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563 เข้าสู่รั้วค่ายสุรสีห์ “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

กาญจนบุรี กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จัดพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563 เข้าสู่รั้วค่ายสุรสีห์ “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

ที่ลานหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารกองประจำการประจำปี 2563 ผลัดที่ 1 พร้อมทั้งมอบโอวาทและแนะนำผู้บังคับบัญชาภายในกองพลทหารราบที่ 9 ตลอดจนเน้นย้ำกำชับผู้บังคับหน่วย ดูแลเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดอย่างใกล้ชิด “เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน” โดยมี รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน ฝ่ายเสนาธิการ คณะนายทหาร และกำลังพล ค่ายสุรสีห์ เข้าร่วมพิธีต้อนรับทหารใหม่ที่เข้ามาเป็นสมาชิกของ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ซึ่งเป็น “น้องคนเล็กของกองทัพบก” โดยจะได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ และความมีระเบียบวินัย

 

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 กล่าวว่า กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ เป็นกองพลที่มีชื่อเสียงและเกียรติประวัติมาอย่างยาวนาน ทั้งการฝึก และ การรบ เคยปฏิบัติภารกิจในสมรภูมิสงครามเวียดนามจนเป็นที่กล่าวขานในนาม “กองพลเสือดำ” ปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในหลายพื้นที่ จัดกำลังป้องกันชายแดนด้านตะวันตก จำนวน 4 จังหวัด ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 846 กิโลเมตร ตั้งแต่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นความไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่มีต่อ กองพลทหารราบที่ 9 โดยการเข้ามาเป็นทหารนั้น ต้องฝึก ต้องหัด เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งความรู้ ร่างกาย และจิตใจ ให้มีความพร้อมเพื่อสามารถปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างเต็มขีดความสามารถ

 

นอกจากนี้การเป็นทหารถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่จะได้รับใช้ชาติและประชาชน อีกทั้งได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ ระเบียบวินัย เป็นโอกาสที่จะได้เพิ่มพูนประสบการณ์ และการศึกษา รวมถึงทหารใหม่ทุกนายเป็นกำลังหลักในการเสริมสร้าง “กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์” ให้เป็นกองพลที่พร้อมรบที่สุดในกองทัพบก รวมทั้งตระหนักถึงภาระหน้าที่ของการเป็นทหารในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราให้ยั่งยืนสถาพรสืบไป

สำหรับยอดที่กองทัพบกอนุมัติมี จำนวน 1,350 นาย โดยกองทัพภาคที่ 1 ได้เรียกเกณฑ์ทหารที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร เข้ารับราชการรายงานตัวเป็นทหารกองประจำการ สังกัด กองพลทหารราบที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 4 กันยายน 2563

เกษร เสมจันทร์ / ผู้สื่อข่าว จ.กาญจนบุรี รายงาน