ข่าวทั่วไป

มทบ.37 เข้าร่วมกิจกรรมการพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ณ สำนักงานชลประทาน อ.เมือง จว.ช.ร.

มทบ.37 เข้าร่วมกิจกรรมการพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ณ สำนักงานชลประทาน อ.เมือง จว.ช.ร.
*******************************


เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 66 เวลา 07.30ร.  พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 มอบหมายให้ พ.อ. บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง ผบ.มทบ.37 (1) เข้าร่วมกิจกรรมการพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพบปะหารือข้อราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนของ จว.ช.ร. โดยมี นายสมหวัง บุญระยอง รอง ผวจ.ช.ร. เป็นประธานในกิจกรรมฯ ณ สำนักงานชลประทาน อ.เมือง จว.ช.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / เชียงราย โทร. 081-4242-292