ข่าวทั่วไป

กอ.รมน.จันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานประเมินแนวโน้มและประสานงานที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.จันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานประเมินแนวโน้มและประสานงานที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

ชมคลิป

 

วันนี้ ( 18 ก.ย.63 ) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.จันทบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานประเมินแนวโน้มและประสานงานที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน และมีหน่วยงานราชที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น รับทราบนโยบายด้านความมั่นคง ตามคำสั่ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรีที่ 9121/2560 และตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 51/2560 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงหลายเรื่อง อาทิ การแก้ปัญหาช้างป่า ที่มีจุดหมายให้คนอยู่กับช้างได้อย่างปลอดภัย และ สันติอย่างยั่งยืน / การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวภาคการเกษตรที่จังหวัดจันทบุรีมีโมเดลในการแก้ปัญหาเสนอผ่าน สบค.และได้รับการอนุมัติแล้ว แต่ ทางกัมพูชายังติดเรื่องหนังสือที่รัฐบาลไทยได้เคยมีหนังสือขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย กัมพูชาเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด -19 ห้ามคนข้ามแดนค้างคาอยู่ จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศจะได้หารือกันต่อไป

ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีมีความพร้อมในขั้นตอนต่าง ๆ แล้วเป็นอย่างดี ตามมาตรฐานป้องกัน ควบคุมโรคเพื่อให้เศรษฐกิจการส่งออกผลไม้ของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีได้คลี่คลาย / เรื่องการป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่ปีนี้มีแนวโน้มจะพบกับสถานการณ์ภัยแล้งที่เบื้องต้นทางจังหวัดได้ประชุมคณะกรรมการวางแผนป้องกันแก้ไขและขอความร่วมมือเกษตรกรกักเก็บน้ำให้เพียงพอในการประกอบอาชีพ รวมทั้งอุปโภค มีการสั่งการให้อำเภอ และท้องถิ่น ขุดลอกคู คลอง หนอง บึง รวมทั้งขุดสระน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่สาธารณะ การจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำแบบขนมครก บ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล พร้อมน้อมนำแนวทางพระราชดำริฯ โคกหนองนาโมเดลมาเป็นต้นแบบในการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ และเรื่องที่น่าเป็นห่วงในสังคมปัจจุบันในการให้ความรู้ที่ถูกต้องเป็นเกราะป้องกันแก่เยาวชน นักเรียน ในความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาท้องก่อนวัยอันควรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรณรงค์แก้ปัญหาอย่างจริงจัง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก