ข่าวทั่วไป

รอง ผวจ.ประจวบฯกำชับเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายป้องกันคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง

รอง ผวจ.ประจวบฯกำชับเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายป้องกันคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง

วันที่ 18 กันยายน นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคง ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ในการป้องกันคนต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศตลอดแนวชายแดนไทย- เมียนมา ทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ใช้อำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่ละเว้น หากถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าแรงงานต่างด้าวข่มขู่ขอให้แจ้งมาที่ตน จะสั่งการให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด พร้อมเข้าตรวจค้นที่พักอาศัยเพื่อตรวจสอบการให้ที่พักพิงแก่บุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าประเทศรวมถึงการซุกซ่อนสินค้าผิดกฎหมาย

นายชาตรี กล่าวว่า หากตรวจพบเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ ได้กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยสามารถที่จะจับกุมปราบปรามผู้กระทำความผิดได้ หากไม่จับกุมเองก็ขอให้ประสานไปยังนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาดำเนินการ แต่ละหมู่บ้านต้องดูแลพื้นที่ของตนเอง ไม่สามารถอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็น หากปล่อยปละละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จะมีการพิจารณาประสิทธิภาพการทำงานว่าสมควรจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปหรือไม่
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 3396 4 4 4