กีฬาข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

เริ่มแล้วพิธีเปิดการแข่งขันไตรกีฬาครั้งที่ 1 ของ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง กองพลพร้อมรบอันดับหนึ่ง

กาญจนบุรี 18-9-63 เริ่มแล้วพิธีเปิดการแข่งขันไตรกีฬาครั้งที่ 1 ของ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง กองพลพร้อมรบอันดับหนึ่ง

วันนี้ พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันไตรกีฬา กองพลทหารราบที่ 9 ครั้งที่ 1 ณ สนามฝึกการปฏิบัติการทางน้ำ กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้กำลังพลภายในกองพลทหารราบที่ 9 มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเข้มแข็ง แข็งแกร่งทรหด อดทน ทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีความรักและความสามัคคีภายในหน่วย โดยมี รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน ฝ่ายเสนาธิการ พร้อมด้วยนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภททีม และ ประเภทบุคคล มีชนิดกีฬา จำนวน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย
1. การแข่งขันว่ายน้ำ ระยะทาง 400 เมตร
2. การแข่งขันจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร
3. การแข่งขันวิ่ง ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร
ซึ่งผู้เข้ารับการแข่งขัน จัดจากกำลังพลภายในกองพลทหารราบที่ 9 มีจำนวนประเภททีม 21 ทีม และ ประเภทบุคคล 37 นาย รวมผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้ 100 นาย

 

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 กล่าวว่า การจัดการแข่งขันไตรกีฬากองพลทหารราบที่ 9 เพื่อมุ่งหวังส่งเสริมให้กำลังพลได้มีการออกกำลังกาย และเป็นการทดสอบขีดความสามารถของกำลังพล เนื่องจากเป็นการออกกำลังกายที่ต้องใช้พละกำลังเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมากกว่าการออกกำลังกายปกติ ต้องมีการเตรียมการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ นอกเหนือจากการฝึกแล้ว ยังมีความพร้อมของสถานที่ในการส่งเสริมด้านกีฬาที่ดีเช่นเดียวกัน ที่สามารถใช้พื้นที่ภายในหน่วยมาทำการทดสอบการแข่งขันไตรกีฬากองพลทหารราบที่ 9 ได้ทั้ง 3 ชนิดกีฬา เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

เกษร เสมจันทร์