ข่าวทั่วไป

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดโครงการ ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน ปี 7 โดยร่วมปลูกต้นโกงกาง และต้นแสมขาว 9,999 ต้น

สมุทรปราการ – ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน ปี 7 ปลูกต้นไม้ 9,999 ต้น
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดโครงการ ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน ปี 7 โดยร่วมปลูกต้นโกงกาง และต้นแสมขาว 9,999 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก ตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ

 

 

นายอนันต์ หวังชิงชัย รองผู้อํานวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายบํารุงรักษา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) นายวิสิฏฐ์ บาลี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายสนับสนุนธุรกิจ) ร่วมเปิดโครงการ ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน ปี 7 ร่วมปลูกต้นโกงกาง และต้นแสมขาว 9,999 โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางร่วมเกล้า ษรานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พอ.ธันพิสิทธ์ โพธิ์นอก ผอ.กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมกิจกรรม

 

สำหรับ โครงการ ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน ปี 7 เป็นการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 2 สายพันธ์ คือ ต้นโกงเกง และต้นแสมขาว จำนวน 9,999 ต้น เพื่อเป็นการพัฒนาป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์ และเป็นกำแพงธรรมชาติเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมถึงยังได้เป็นที่อยู่อาศัย และแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ โดยโครงการ ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2557 รวมถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 7 แล้ว

สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ