ข่าวพาดหัวจิตอาสายกย่องเชิดชูคนดี

จันทบุรีจัดกิจกรรม Bigcleaning Day รณรงค์ทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคี

จ.จันทบุรีจัดกิจกรรม Bigcleaning Day รณรงค์ทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคี

ชมคลิป

วันนี้ ( 19 ก.ย.63 ) ที่บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีที่ตั้งปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ร่วมทำความสะอาดบริเวณห้องทำงาน และสถานที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดจันทบุรี สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม รวมทั้งเป็นการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาความสะอาด การทำกิจกรรม 5 ส.

 

โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของจิตอาสาที่มาร่วมรณรงค์ทำความสะอาดเป็น 4 ชุด ประกอบด้วย พื้นที่ที่ 1 บริเวณด้านปลีกขวาของอาคารศาลากลางจังหวัด มี สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง,สำนักงานวัฒนธรรม และ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี / พื้นที่ที่ 2 บริเวณด้านหลังชั้น 3 ศาลากลางและถนนด้านหลังศาลากลาง หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักงานพระพุทธศาสนา,สำนักงานสถิติ,สำนักงานปกครอง,สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานธนารักษ์/ พื้นที่ที่ 3 ทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยพื้นที่ปีกซ้ายด้านสำนักงานอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดรับผิดชอบ และพื้นที่ที่ 4 ลานด้านหน้าศาลากลาง บริเวณปีกซ้ายศาลากลาง และถนนด้านหน้าภายในศาลากลางจังหวัด หน่วยงานที่เหลือร่วมกันรณรงค์เก็บขยะ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก