ข่าวทั่วไป

พรรคไทยรักกันเปิดสัมมนากัญชาทางการแพทย์ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์

พรรคไทยรักกันเปิดสัมมนากัญชาทางการแพทย์ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ชมคลิป

วันที่19 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

ที่บริเวณศาลาการเปรียญวัดพระแท่นศิลาอาสน์ได้มีพิธีเปิดโครงการแพทย์แผนไทยจิตอาสา ให้ความรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยมี ดร.พีระพงษ์ ไขรินทร์(หัวหน้าพรรคไทยรักกัน) ดร.สุเทพ สุวรรณเกตุ(ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรไทย) พท.พิสิษฐ์ ขุนจิตราวรพานิช นายสนาม กอนวงษ์(ทต.พระเสด็จ) นางสุภัคกานต์ คงธนศภธร(นายกสโมสรโรตารี่ศิลาอาสน์) สจ.นเรศ เชื้อโฮม ต้นน้ำ นิยมยาภา(ลูกชายลุงตู้)

และทีมแพทย์แผนไทยจาก พิสิษฐ์ สหคลินิกไทยจีน & พิสิษฐ์ คลินิกการแพทย์แผนไทยมาตรวจคัดกรองให้คำปรึกษาและให้บริการรักษา
หมอนรองกระดูกทับเส้น นวดจัดกระดูกปรับสมดุล-ครอบแก้ว-ฝังเข็ม-ขูดพิษ-สักยา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมงานกว่า 3 ร้อยคนด้วยกัน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน