ข่าวทั่วไป

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการอย่างสมเกียรติ

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการอย่างสมเกียรติ

ชมคลิป

สมเกียรติ สุภาพบุรุษทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 จัดพิธีอำลาชีวิตรับราชการให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานจนครบวาระเกษียณอายุราชการ ด้วยรัก ถักทอใจ สานสายใยผูกพัน จากวันที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ
ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชา การทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานจัดพิธีอำลาการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุราชการ กระทำพิธีย่ำพระสุริย์ศรี อำลาชีวิตราชการของ ข้าราชการ ทัพเรือภาคที่ 1 ที่ครบกำหนด เกษียณอายุราชการ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราช การทหาร ลูกจ้าง ตลอดจนครอบครัวกำลังพลเข้าร่วมในพิธี
โดยผู้เกษียณอายุราชการ นำพวงมาลัย ถวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และถวายพวงมาลัยรูปหล่อ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณชั้น 3 หลังจากนั้นได้ลงมารับชมการแสดง จากวงโยธวาธิตของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และพิธีย่ำพระสุริย์ศรี เมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนลับขอบฟ้าในช่วงเวลายามเย็น พร้อมมอบของที่ระลึก ปิดท้ายด้วยการเดินลอดซุ้มกระบี่ นับว่าเป็นการอำลาชีวิตราชการอย่างสมเกียรติ

พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ กล่าวว่าผู้ครบเกษียณอายุราชการทุกท่าน ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความผูกพัน ความยึดมั่นในความเสียสละที่มีต่อ กองทัพเรือ อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา นอกจากความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการที่มีมาตามลำดับแล้ว ผลงานและคุณงามความดีที่มีต่อกอง ทัพเรือ ในด้านผลการปฏิบัติงานด้วยความ
เสียสละและความสามารถ ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จึงนับว่ามีส่วนสำคัญในการ
สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ ทัพเรือภาคที่ 1 และกองทัพเรือตลอดมา ผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการ จึงสมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสที่ท่านจะต้องอำลาชีวิตราชการจากกองทัพเรือไปตามวาระ ในวันที่ 30 กันยายน นี้ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้กระทำพิธีย่ำพระสุริย์ศรี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณ ที่ท่านได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อประเทศชาติมาอย่างยาวนาน ซึ่งตลอดเวลาดังกล่าวนั้นทุกท่าน ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับทัพเรือภาคที่ 1 และกองทัพเรือ ในด้านต่างๆ นานับประการ

ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645