ข่าวทั่วไป

จันทบุรี ลดระดับการเตือนภัยสถานการณ์น้ำ จากผลกระทบพายุ โนอึล เป็นเฝ้าระวัง ชาวสวนผลไม้ดีใจ โนอึล ทำให้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

จ.จันทบุรี ลดระดับการเตือนภัยสถานการณ์น้ำ จากผลกระทบพายุ โนอึล เป็นเฝ้าระวัง ชาวสวนผลไม้ดีใจ โนอึล ทำให้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

นายฐิตินันท์ อุดมสุข ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตก เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน โนอึล เมื่อช่วง 2 – 3 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีมีฝนตกหนักครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอ มีพื้นที่บางแห่งเพียงเล็กน้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักในรอบนี้ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ลุ่ม ทางน้ำผ่าน ริมคลอง ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ได้เข้าช่วยเหลือจนปลอดภัย และสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้ว และจากการที่มีฝนตกลงมาในครั้งนี้ กลับส่งผลดีต่อปริมาณน้ำของแหล่งกักเก็บน้ำต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งแหล่งกักเก็บน้ำ สระน้ำ คู คลอง สาธารณะ และในสวนผลไม้ของเกษตรกรมีปริมาณน้ำให้พอกักเก็บเพื่อใช้อุปโภค – บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเกษตรกร และชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งกักเก็บน้ำขอให้บริหารจัดการน้ำต้นทุนให้เพียงพอทั้งการอุปโภค – บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีจะมีฝนตกจากผลของพายุโซนร้อน โนอึล แต่แหล่งกักเก็บน้ำต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอและสุ่มเสี่ยงกับสถานการณ์น้ำแล้งในช่วงฤดูแล้ง ที่จำเป็นต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และยึดถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ ดังนั้นในส่วนของเกษตรกรชาวสวนผลไม้จำเป็นที่จะต้องบริหารน้ำต้นทุนเพื่อให้เพียงพอต่อภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้ ซึ่งคาดการณ์ว่า ภัยแล้งจะส่งผลกระทบรุนแรงแก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้เนื่องจากมีการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำเพิ่มขึ้นจำนวนมาก หากเกษตรกรบริหารจัดการน้ำได้อย่างดีและเพียงพอก็จะลดผลกระทบ ของภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก