ข่าวทั่วไป

อบจ.อุตรดิตถ์ บูรณาการกับ กรมทหารม้าที่ 2 ค่ายพระยาพิชัยดาบหักเจาะบ่อบาดาล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรบการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

อบจ.อุตรดิตถ์ บูรณาการกับ กรมทหารม้าที่ 2 ค่ายพระยาพิชัยดาบหักเจาะบ่อบาดาล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรบการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

ที่สนามกอล์ฟพิชัยดาบหัก (กอล์ฟคลับ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายเทิดศักดิ์ จิระไอย์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ และนายทรงศักดิ์ ทิอ่อน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์ติดตั้งระบบบ่อน้ำบาดาลของกรมทหารม้าที่ 2 ค่ายพระยาพิชัยดาบหัก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้สนับสนุนเครื่องจักรกล

สำหรับการเจาะบ่อบาดาลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือประขาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยการเจาะบ่อบาดาลมีการลงท่อขนาด 6 นิ้ว ระดับความลึก 80 เมตร รองรับปริมาณน้ำได้ 14 แกลอน/นาที ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บัญชาการทหารม้าที่ 2 ค่ายพระยาพิชัยดาบหัก เป็นประธานการส่งมอบอุปกรณ์ติดตั้งระบบบ่อน้ำบาดาลให้กับหน่วยงานภายในกรมทหารม้าที่ 2 ค่ายพระยาพิชัยดาบหัก

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน