ข่าวทั่วไป

จันทบุรี ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ สสส.ชมรมคนห่วงหัว และบริษัทวิริยะประกันภัย นำร่องจัดโครงการเด็กเล็กปลอดอุบัติเหตุ-ปลอดโควิด 19

จ.จันทบุรี ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ สสส.ชมรมคนห่วงหัว และบริษัทวิริยะประกันภัย นำร่องจัดโครงการเด็กเล็กปลอดอุบัติเหตุ-ปลอดโควิด 19
ที่หอประชุมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนายปกครองบุญชูกุศลนายอำเภอสอยดาว นำ ผกก.สภ.สอยดาว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนมูลนิธิเมาไม่ขับ บริษัทวิริยะประกันภัย และผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว เปิดตัวโครงการนำร่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดอุบัติเหตุ-ปลอดโควิด 19 ที่ชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้อำเภอสอยดาวนำร่องโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดอุบัติเหตุทางถนน-ปลอดโควิด 19 เป็นจังหวัดแรกในพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นการให้ความรู้สนับสนุนให้เด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสอยดาวได้เข้าร่วมโครงการสวมหน้ากากอนามัยสวมหมวกกันน็อค 100% ปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเด็กตั้งแต่เยาว์วัยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการสร้างเยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกแห่งความปลอดภัยแบบยั่งยืน

นายปกครองบุญชูกุศลนายอำเภอสอยดาว กล่าวว่าทางอำเภอจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองถึงความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัยให้ลูกหลานทุกครั้งที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ เพื่อปลูกฝังวินัยการจราจรให้ลูกหลานตั้งแต่ยังเยาว์วัยเพื่อจะได้ลดปัจจัยเสี่ยงและบรรเทาความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจราจรรวมไปถึงการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อให้เด็กปลอดโควิด 19 ซึ่งโครงการนี้มุ่งหวังที่ปลูกฝังวินัยจราจรให้กับลูกหลานตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อจะได้ลดปัจจัยเสี่ยงและบรรเทาความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจราจร

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก