ข่าวทั่วไป

ผวจ.ประจวบฯมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้ชาวเมียนมาพื้นที่ชายแดน

ผวจ.ประจวบฯมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้ชาวเมียนมาพื้นที่ชายแดน

วันที่ 22 กันยายน จ่าเอกแก้ว คงวงศ์ ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดอนำกลัง อส.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) ศุลกากร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ประจวบฯ สภ.คลองวาฬ ตชด.146 ประมงจังหวัด กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.คลองวาฬ อ.เมืองและ ตัวแทนภาคเอกชนให้ความรู้ชาวเมียนมาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 บริเวณพื้นที่ขนถ่ายสินค้านำเข้าส่งออกหรือ โนแมนแลนด์ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร

พร้อมทั้งนำอุปกรณ์ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น แอลกอฮอล์เจล 200 ลิตร แอลกอฮอล์เจลชนิดหลอด 500 หลอด มอบให้ 15 ผู้แทนชุมชนบ้านมูด่อง อ.ตะนาวศรีรี จะมะริด ประเทศเมียนมา เพื่อใช้ในการป้องกันการระบาดโควิด 19 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้แสดงความห่วงใยในฐานะ จ.ประจวบฯ เป็นบ้านพี่เมืองน้องกับ จ.มะริด หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19

พิสิษฐ์ รื่นเกษม / ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 099 3396 4 4 4