ข่าวทั่วไป

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ร่วมหารือ โครงการสวนอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น คืนพืชชุ่มน้ำให้ธรรมชาติ แก้มลิงบึงมาย

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ร่วมหารือกับนายบุญส่ง ไดร์แคร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน เกี่ยวกับโครงการสวนอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น/คืนพืชชุ่มน้ำให้ธรรมชาติ แก้มลิงบึงมาย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ร่วมหารือกับนายบุญส่ง ไดร์แคร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน เกี่ยวกับโครงการสวนอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น/คืนพืชชุ่มน้ำให้ธรรมชาติ แก้มลิงบึงมาย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้หน่วยงานประสานความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่อไป ณ ที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน