ข่าวทั่วไป

อบต.นานกกก-ลับแล เปิด ตลาดลองกองพ่อค้าแม่ค้ารับซื้อส่งออกจับจองเต็มรับซื้อส่งออก

อบต.นานกกก-ลับแล เปิด ตลาดลองกองพ่อค้าแม่ค้ารับซื้อส่งออกจับจองเต็มรับซื้อส่งออก
ที่ตลาดผลไม้ ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอลับแล,นายอาน แปลงดี นายก อบต.นานกกก และ เกษตรกรชาวสวนลับแล ร่วมจัดเตรียมอาหาร คาว หวาน และผลไม้ประจำถิ่น คือ ลางสาด ลองกอง ทำบุญอุทิศส่วนกุศลบรรพบุรุษ และชาวสวนลับแลผู้ล่วงลับตามประเพณีโบราณ จากนั้น นายอำเภอลับแลเป็นประธานเปิดตลาดผลไม้ ต.นานกกก รับฤดูกาลผลผลิตลางสาด ลองกอง ชาวสวนลับแลออกสู่ตลาด แม้ปีนี้ชาวสวนลับแลจะเกิดวิกฤติภัยแล้งและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ช่องทางการตลาดยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เนื่องจากล็อคภายในตลาดผลไม้ ต.นานกกก มีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางจากต่างจังหวัดจับจองเต็ม
นายอาน แปลงดี นายก อบต.นานกกก กล่าวว่า นับเป็นปีที่ 20 สำหรับการจัดงานเปิดตลาดลางสาด ลองกอง ตำบลนานกกก เพื่อที่จะเน้นการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลไม้ของเกษตรกรชาวสวนตำบลนานกกก และอำเภอลับแลโดยเฉพาะลางสาดและลองกองที่ออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ชาวสวนนำผลผลิตออกมาจำหน่าย เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิต ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

สำหรับผลผลิตลางสาด ลองกองตำบลนานกกก ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมากที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีนี้จากภาวะวิกฤติภัยแล้ง ส่งผลให้ต้นลองกองแห้งตาย ผลผลิตลดลงร้อยละ 50 คือคงเหลือประมาณ 1 หมื่นตัน ประกอบกับภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ผลผลิตลองกองคัดช่อจากที่มีพ่อค้าแม่ค้าจากจีนและเวียดนาม เข้ามารับซื้อ ปีนี้มีเพียงพ่อค้าแม่ค้าคนกลางของไทย ที่จับจองแผงที่ตลาดผลไม้ตำบลนานกกก เพื่อส่งออกแทน ด้วย 2 สถานการณ์ผลผลิตที่ลดลงส่งผลให้ราคายังเป็นที่น่าพอใจ และเพียงพอทั้งจำหน่ายในประเทศ และ คัดช่อส่งออก เนื่องจากแผงในตลาดถูกจับจองเต็มทุกล็อคจากพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเพื่อรับซื้อส่งออก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลลางสาด ลองกอง สร้างความรักสามัคคีในชุมชน อบต.นานกกก กลุ่มแม่บ้าน จึงได้มีการนำผลผลิตลางสาด ลองกอง จัดทำเมนูต่างๆ ทั้งส้มตำลางสาด ยำลางสาด สลัดผักรวมลางสาด ลองกอง เป็นต้น

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน