ข่าวทั่วไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้การทำสื่อโซเซียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สู่การพัฒนาจังหวัด และนโยบายของรัฐบาล

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้การทำสื่อโซเซียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สู่การพัฒนาจังหวัด และนโยบายของรัฐบาล
วันนี้ ( 23 ก.ย.63 ) ที่ห้องมณีทิพย์โรงแรมนิวส์แทรเวิลลอร์จ อ.เมือง จ.จันทบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีได้จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ และมีนางฐานิยา นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ที่ ปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์มีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงาน องค์กรและสถาบันในสังคม เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นงานเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ด้วยการสร้างสัมพันธภาพอันดี และการพัฒนาส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่ทำให้ประชาชนเข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุน ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีของหน่วยงาน ขจัดปัญหาข่าวลือ และความเข้าใจผิดโดยการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นจริง เชื่อถือได้ และมีแหล่งอ้างอิงรับรองโดยการจัดโครงการครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความรู้รูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้สามารถทำงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 

โดยเฉพาะในโซเซียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด นโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ และขยายผลนโยบายของรัฐบาลในการนำข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐเผยแพร่สู่ประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจอันดี โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการต่างๆในจังหวัดครอบคลุม 20 กระทรวง และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการรวม 75 คน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก