ข่าวทั่วไป

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ รับมอบสิ่งของส่งต่อ “ร้านมัจฉากาชาดการกุศล” จ.ชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ รับมอบสิ่งของส่งต่อ “ร้านมัจฉากาชาดการกุศล” จ.ชลบุรี
ณ ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอสัตหีบในฐานะนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาด คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ได้จัดกิจกรรมรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เพื่อนำเงินและสิ่งของไปออกร้านมัจฉากาชาด ในงานประจำปี จังหวัดชลบุรี 2566 โดยเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ เพื่อนำมาจัดสรรเป็นรางวัล ในการออกร้านมัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ได้นำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ คนชรา และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น


นายสุนทร มูเนาวาเราะ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี กำหนดการจัดงานมัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7-19 เม.ย.66 ทางกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ได้เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นการรวมน้ำใจและร่วมทำบุญร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ของชาวอำเภอสัตหีบ โดยกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับบริจาคจะเป็นเงินหรือสิ่งของก็ได้เพื่อให้ชาวอำเภอสัตหีบ ได้ร่วมกันทำบุญ โดยสามารถติดต่อหรือร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2566 นี้ เพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ต่อไป
พร้อมกับขอขอบคุณหน่วยงาน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ ที่ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของใน “วันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี” ในครั้งนี้ด้วย
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645