ข่าวพระราชสำนักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียยังคงนิยมขึ้นเขาตังกวน เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของเมืองสงขลาเมืองสองทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะต่อการขึ้นไปชมเมืองสงขลาและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่ครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสได้ขึ้นมาบนยอดเขาตังกวน

นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียยังคงนิยมขึ้นเขาตังกวน เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของเมืองสงขลาเมืองสองทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะต่อการขึ้นไปชมเมืองสงขลาและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่ครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสได้ขึ้นมาบนยอดเขาตังกวน
วันนี้ ที่ 18 มีนาคม 2566 นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ได้ขึ้นลิฟท์ไปท่องเที่ยวบนยอดเขาตังกวน เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของเมืองสงขลาเมืองสองทะเล ที่มีทั้งทะเลอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา โดยมีพระเจดีย์หลวงที่โดดเด่นตระหง่านอยู่บนยอดเขาตังกวน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะต่อการขึ้นไปชมเมืองสงขลาและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่ครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสได้ขึ้นมาบนยอดเขาตังกวนแห่งนี้ เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อน พื้นที่จังหวัดสงขลาท้องฟ้าสดใส ไร้เมฆมาปกคลุม ทำให้บนยอดเขาตังกวน สามารถมองเห็นเมืองสงขลามุมสูงได้อย่างชัดเจน


นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ที่เดินทางขึ้นมาบนยอดเขาตังกวนต่างชื่นชอบที่ได้ขึ้นมาท่องเที่ยวบนยอดเขาตังกวน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะต่อการชมทัศนียภาพโดยรอบของเมืองสงขลาซึ่งเป็นเมือง 2 ทะเล ทั้งทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทย สามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองสงขลาได้อย่างสวยงามและชมความงามของทะเลในมุมสูงทั้งทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทย ต่างพากันถ่ายภาพทุกมุม ที่มองเห็นเมืองสงขลา 360 องศา


ในขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวที่ไม่อยากเดินชมวิวเมืองสงขลา ก็นั่งพักผ่อนที่เก้าอี้ใต้ร่มไม้ที่มีลมพัดเย็นสบายอยู่ตลอดเวลา พร้อมนั่งสูดอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขาตังกวนได้อย่างเต็มปอด ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เดินทางมาขึ้นลิฟท์ไปบนยอดเขาตั้งกวนวันละหลายสิบเที่ยว(1 เที่ยวไป-กลับ) และมีกรุ๊ปทัวร์จองคิวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเสียค่าโดยสารคนละ 45 บาท ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติราคาเท่ากัน

พี่เสือ นักข่าวสงขลา