ข่าวทั่วไป

พะเยา – “ร.ร.ล้านนาคริสเตียน” ฝึกทักษะชีวิต ระเบียบวินัยและความเสียสละ ประถม-มัธยมปลาย ต้องกินเอง ล้างเอง

พะเยา – “ร.ร.ล้านนาคริสเตียน” ฝึกทักษะชีวิต ระเบียบวินัยและความเสียสละ ประถม-มัธยมปลาย ต้องกินเอง ล้างเอง

ชมคลิป

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 11.30 น. ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ โรงเรียนล้านนาคริสเตียน บ้านทุ่งติ๊ว ม.6 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา หลังทราบว่า ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับทักษะการดำเนินชีวิต ระเบียบ-วินัยและความเสียสละของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม – มัธยมปลาย ควบคู่กับการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะทำให้นักเรียนทั้งพุทธพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ที่จะติดตามตัวไปในอนาคต
โดยนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมปลาย ต้องนำภาชนะในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม และแก้วน้ำ นำติดตัวเป็นของตัวเอง เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารมื้อกลางวัน จะมีจิตอาสา หรือตัวแทนสายชั้นมารับอาหารจากโรงอาหารแล้วนำกลับไปยังห้องเรียน

 

เพื่อให้คุณครูในแต่ละสายชั้นตักอาหารให้เด็กๆ ยกเว้นในสายชั้นอนุบาลจะมีคุณครูหรือเจ้าหน้าที่คอยบริการ เมื่อทานอาหารเสร็จทุกคนจะต้องล้างภาชนะทุกอย่างด้วยตนเองจนสะอาดและนำไปเก็บไว้ยังจุดที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
ด.ช.ณัฐวัฒน์ แซ่ว่าง และ ด.ช.สุเมธ แซ่มัว อายุ 10 ปี ทั้ง 2 คนเรียนอยู่ชั้น ป. 4 ซึ่งกำลังรับหน้าที่หิ้วหม้ออาหารไปเพื่อแจกจ่ายให้เพื่อนๆ กล่าวว่า หลังจากนำอาหารให้เพื่อนแล้วก็ต้องเก็บและล้างทั้งหม้อข้าวและภาชนะของตนเอง เรื่องพวกนี้นักเรียนทุกคนจะถูกฝึกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเห็นกันจนเป็นเรื่องปกติตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาล ตนเองทั้งสองคน รู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขที่ได้นำอาหารมาให้เพื่อนรับประทานตลอดจนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าที่ได้ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ ส่วนเพื่อนๆก็มีความสุขเมื่อเรานำอาหารมาให้อีกด้วย


ด้าน อ.ศิริพร สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ ร.ร.ล้านนาคริสเตียน กล่าวว่า ทางโรงเรียน มีนักเรียน 400 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล – มัธยมปลาย โดยมีนโยบายฝึกให้เด็กๆเรียนรู้ทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบในหน้าที่พร้อมกับการเรียนรู้ในตำราอยู่แล้ว ประกอบกับการแพร่ระบาดของ โรค โค-วิด 19 เด็กๆจะต้องนำภาชนะใส่อาหารมาเอง ทั้งนี้จะแยกทานอาหารตามห้องเรียนของตนเอง เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม โดยไม่ได้มารับประทานอาหารรวมกันที่โรงอาหารเหมือนแต่ก่อน ชั้นเรียนแต่ละชั้นจะให้นักเรียนที่เป็นเวรหรืออาสาสมัคร รับผิดชอบนำอาหารไปแจกจ่ายทานในห้องเรียนของตนเอง ส่วนสายชั้นอนุบาล ล้างภาชนะของตนเอง เมื่อทดลองทำดูแล้ว เด็กไม่สามารถที่จะล้างทำความสะอาดหมดจด แถมสกปรกเลอะเทอะมากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนฯ จึงได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของคุณครูประสายชั้นรับผิดชอบ
(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )