ข่าวทั่วไป

กาญจนบุรี หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ ตรวจสภาพความพร้อมกำลังพลก่อนปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ไทย – เมียนมาและป้องกันภัยโควิต 19

กาญจนบุรี หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ ตรวจสภาพความพร้อมกำลังพลก่อนปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ไทย – เมียนมาและป้องกันภัยโควิต 19

วันนี้ พันเอก วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ประจำปี 2564 ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ก่อนออกปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ไทย – เมียนมา ทางด้านทิศตะวันตกในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดเพชรบุรี ในนาม “ หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์” ตั้งเเต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อให้กำลังพลทุกส่วนได้มีความพร้อม ทั้งทางด้านกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือติดต่อสื่อสาร ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของ กองกำลังสุรสีห์ และ กองอำนวยการร่วมรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 2 อย่างเต็มขีดความสามารถ รวมทั้งให้มีความพร้อมของยุทโธปกรณ์ที่จะใช้ในการสนับสนุนด้านการบรรเทาสาธภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนเน้นย้ำกำลังพลให้พึงระลึกถึงหน้าที่ของตนเองอยู่เสมอ มีความตื่นตัวตลอดเวลา มีความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งต้องรักษาระเบียบวินัย และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพบก และประเทศชาติ ที่สำคัญห้ามมีการเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด

สำหรับ หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ รับผิดชอบพื้นที่ตามเเนวชายเเดน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา ในส่วน จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ อำเภอหนองหญ้าปล้อง และอำเภอแก่งกระจาน มีความยาวตลอดแนวชายแดนทั้งสิ้น 193 กิโลเมตร โดยปฏิบัติตามพันธกิจ 3 ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้แก่ การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน, การจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในพื้นที่ชายแดน และการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกโอกาส รวมถึงบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ชายแดน สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19

เกษร เสมจันทร์ / ผู้สื่อข่าว จ.กาญจนบุรี รายงาน

DCIM100MEDIADJI_0003.JPG