ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร ครู ก. รุ่นที่ 8

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563

ชมคลิป

 

ขอแสดงความยินดีผู้สำเร็จหลักสูตรครู ก. CPR+AED. “ปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
Emergency First Aid & Basic Life Support (EFA&BLS) รุ่นที่ 8.”

ซึ่งการเข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างครูผู้สอนการปฐมพยาบาล เพื่อผลิตคนให้ช่วยเหลือคนด้วยกันได้อย่างถูกวิธี
และการฝึกอบรมในครั้งนี้ ก็มีการรับรองโดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) อีกด้วย

กู้ภัย1222 มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี ( ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจทั่วไทยนิวส์ ภาคใต้ ) รายงาน