ข่าวทั่วไป

ทัพเรือภาคที่ 1 ส่ง เรือหลวงสัตหีบ พร้อม เรือตรวจการณ์ 3 ลำ สับเปลี่ยนกำลัง หมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ดูแลชายแดนทางทะเลตะวันออก

ทัพเรือภาคที่ 1 ส่ง เรือหลวงสัตหีบ พร้อม เรือตรวจการณ์ 3 ลำ สับเปลี่ยนกำลัง หมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ดูแลชายแดนทางทะเลตะวันออก
เรือหลวงสัตหีบ พร้อมด้วย เรือ ต.111 เรือ ต.268 และ เรือ ต.274 พร้อมแล้วสำหรับการเดินทางสับเปลี่ยนกำลังทางเรือ รับหน้าที่ หมู่เรือลาดตระเวนชายเเดนส่วนที่ 1 รับผิดชอบปกป้องอธิปไตย ดูแลความมั่นคงของชาติ รักษาผลประ โยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยในทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบชายแดนทางทะเลตะวันออก จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด รวมถึงการดูแลพี่น้องประชาชนทางบก ในพื้นที่รับผิดชอบอีกด้วย

โดยขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธ การ กับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มีที่ตั้งอยู่ ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 25 ก.ย.63 เวลา 09.00 น. นาวาเอก กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายเเดน ทัพเรือภาคที่1 เป็นประธานในพีธีส่งเรือไปปฏิบัติหน้าที่ หมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่กำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานอีกด้วย
ในการนี้ พลเรือโท สุทธินันทน์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 เน้นย้ำ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน อยู่เสมอ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องมีความเสียสละ มุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบตลอด 24 ชม. เพื่อประเทศชาติ และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ

ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645