ข่าวทั่วไป

จังหวัดอุตรดิตถ์เปิด “ถนนคนเดินอุตรดิตถ์” ฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยกลไกประชารัฐ

จังหวัดอุตรดิตถ์เปิด “ถนนคนเดินอุตรดิตถ์” ฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยกลไกประชารัฐ

ชมคลิป

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 18.09 น. ได้มีพิธีเปิด “ถนนคนเดินอุตรดิตถ์” ภายใต้แนวคิด “ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันทุกมิติ” โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณริมคลองชลประทาน ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดกิจกรรม “ถนนคนเดินอุตรดิตถ์” เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายและการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกร ผู้ค้าปลีก ค้าส่งและบริการนักเรียน/นักศึกษา ผู้ว่างงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น โดยมีกำหนดเปิดงานวันนี้วันแรก (วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563) และจะจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ บริเวณริมคลองชลประทาน ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายและร้านค้ามากมายที่พร้อมใจกันนำผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน มาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย ให้ขาช้อปได้เลือกชิม ชม ช้อป อย่างจุใจ …มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปด้วยกันต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน