ข่าวทั่วไป

กาญจนบุรี ผบ.พล.ร.9 จัดพิธีมอบเข็มพระราชลัญชกรมหาสุรสิงหนาท แก่ผู้ทำคุณงามความดี และผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมทหาร

กาญจนบุรี ผบ.พล.ร.9 จัดพิธีมอบเข็มพระราชลัญชกรมหาสุรสิงหนาท แก่ผู้ทำคุณงามความดี และผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมทหาร

!!ที่สโมสรกองพลทหารราบที่9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จีงหวัดกาญจนบุรี พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บับชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานมอบเข็มพระราชลัญจกร มหาสุรสิงหนาท โดยผู้ที่เข้าพิธีประดับเข็มพระราชลัญกรมหาสุรสิงหนาท ถือว่าเป็ผู้ที่บำเพ็ญคุณงามความดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของทหารด้วยดีตลอดมา
ทางกองพลทหารราบที่ 9 เห็นสมควรให้ได้รับเข็มพระราชลัญจกรประจำพระองค์สมเด็จพระวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 1 ไว้เพื่อเป็นเกียรติ แก่วงศ์ตระกูลสืบไป
เข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาทเป็นเข็มที่ระลึก ของกองพลทหารราบที่ 9 ซึ่งมีลักษณะเป็รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมล่างมน ทำด้วยโลหะสีทองพื้นลงยาสีดำ ขอบสีทอง ตรงกลางเป็นรูปทรงกลมพื้นลงยาสีแดง ประดับด้วยรูปะระลักษมณ์ ทรงหนุมานสีทองนูน


ตราพระราชลัญกรมหาสุรสิงหนาทนี้ เป็นรูปพระลักษมณ์แผลงศร ทรงหนุมานแผลงฤทธิ์ ออกศึกสงคราม เป็นตราประจำพระองค์สมเด็จพระวรราขเจ้ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 1
แสงรัศมีที่พุ่งออดมาโดยรอบภายในวงกลมสีแดงหมายถึงอัจฉริยภาพของพระองค์ ที่แสดงแสนยานุภาพแผ่ไพศาลไปทุกสารทิศ ส่วนขอบที่มีลักษณะเป็นเส้นร้อยคล้องต่อกัน หมายถึงความร่วมมือ ร่วมใจด้วยความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมความหมายของเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท เปรียบเสมือนหน้าที่ของกำลัง
พลทุกนายในกองพลทหารราบที่ 9 ข้าราชการ และประชาชนชาวไทย ที่จะต้องปกป้องคุ้มครองประเทศชาติ ด้วยความองอาจ กล้าหาญ มีความสามัคคีเป็นน้ำหึ่งใจเดียวกัน


กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้มีการประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาทไว้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2537
การประดับเข็มฯ. ใช้ประกอบกีบเครื่องแบบทุกชนิด ยกเว้นเครื่องแบบฝึก เครื่งแบบสนาม โดยประดับที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายชิดกับขอบกระเป๋าเสื้อด้านขวาบนให้ประเข็มนี้อยู่บริเวณอกด่านซ้าย ในแนวเดียวกับกระเป๋าบน สำหรับเครื่องแต่งดายประเภทอื่นๆ เช่น ชุดซฟารี หรือชุดตรวจการ ผ้าทุกชุดต้องเป็นชนิดผ้าและสีเดียวกัน
สำหรีบสุภาพสตรีที่แต่งเครื่องแบบราชการ ชุดทำงาน หรือชุดสุภาพ ให้ประดับที่คอเสื้อ หรือปกเสื้อด้านซ้าย
การการพิธประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาทในครั้งนี้ มีทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าประดับเข็ม จำนวน 134 คน

เกษร เสมจันทร์ รายงาน