ข่าวทั่วไป

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2563

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2563
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 63 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก พร้อมด้วย นายวชิระ เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 และนายธงชัย ใจเทียมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2563 ผ่านระบบ Video Conference (Cisco Webex) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานที่ประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน