ข่าวทั่วไป

ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมให้โอวาทกำลังพล พร้อมอำลาหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ

ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมให้โอวาทกำลังพล พร้อมอำลาหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ

ชมคลิป

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วย พันโท ชาญฤทธิ์ ฮันสราช ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ให้การต้อนรับ พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ในโอกาสตรวจเยี่ยม ให้โอวาทกำลังพล และอำลาหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน โดยมี กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ในโอกาสนี้ พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้กล่าว ขอบคุณกำลังพลทุกหน่วยทุกนายที่ได้ทุ่มเทเสียสละ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ โดยตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส มองเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน ขอให้กำลังพลรักษาความดีนี้ไว้อย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท มียุทธวิธี มีแบบแผนการปฏิบัติงานอย่างทหารอาชีพ พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติงานในปีงบประมาณใหม่ กับภารกิจการสร้างสันติสุขในพื้นที่ ซึ่งยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตามแนวทางและนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสท่านใหม่ และเน้นย้ำถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจต่อพี่น้องประชาชน รวมทั้งการบรูณาการการทำงานจากภาคส่วนต่างๆในการแก้ไขปัญหา เพราะทุกภาคส่วนคือ กำลังสำคัญในการร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่และขอเป็นกำลังใจแก่กำลังพลทุกนาย

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA