ข่าวทั่วไป

จ.จันทบุรี เมืองกีฬา Sport City ประชาชน นักเรียน เยาวชน จำนวนมากร่วมกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ปลุกกระแสประชาชนในฐานะจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองกีฬา และประกาศตัวแสดงความพร้อมขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ในปี 2567

จ.จันทบุรี เมืองกีฬา Sport City ประชาชน นักเรียน เยาวชน จำนวนมากร่วมกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ปลุกกระแสประชาชนในฐานะจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองกีฬา และประกาศตัวแสดงความพร้อมขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ในปี 2567

ชมคลิป

 

ค่ำวันอังคารที่ 29 กันยายน ที่ บริเวณสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หรือ สนามกีฬากลาง จังหวัดจันทบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี ได้จัด กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตามโครงการ พัฒนาเมืองกีฬา Sport City จังหวัดจันทบุรีที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬา ด้านกีฬาเชิงสุขภาพและการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้คนไทยจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีวินัย และเป็นพลเมืองดีของชาติ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมทั้งปลุกกระแสประชาชนในฐานะจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองกีฬา Sport City

โดยนายธนพล กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมกดปุ่มคลิกออฟเมืองกีฬา Sport City จังหวัดจันทบุรี มีการจุดพลุ ดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองและประกาศตัวความพร้อมขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ในปี 2567

หลังจากนั้นประชาชนผู้รักการออกกำลังกาย อสม. ชมรมแอโรบิค นักเรียน เยาวชน ได้ร่วมกิจกรรมแอโรบิค โดยครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด 19 เว้นระยะห่าง New Normal มีการคัดกรองผู้ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิคทุกคนเพื่อความปลอดภัย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก