ข่าวทั่วไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นำเครื่องจักรกล สร้างทำนบกั้นน้ำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจังหวัดอุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นำเครื่องจักรกล สร้างทำนบกั้นน้ำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจังหวัดอุตรดิตถ์
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ หมู่ 9 บ้านท่าเรือ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติงานเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

 

ปฏิบัติงานสร้างทำนบดินเพื่อกักเก็บน้ำ ณ บ้านท่าเรือ หมู่ 9 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา ตามโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างต่อเนื่องยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกำหนดปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563.

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน