ข่าวทั่วไป

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อบจ.จัดโครงการเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ คลองภักดีรำไพ ฉลอง เมืองกีฬา Sport City

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อบจ.จัดโครงการเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ คลองภักดีรำไพ ฉลอง เมืองกีฬา Sport City
เย็นวันนี้ ( 30 ก.ย.63 )ที่ บริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองกลาง คลองภักดีรำไพ ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรมโครงการเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ คลองภักดีรำไพที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬา ด้านกีฬาเชิงสุขภาพและการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้คนไทยจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีวินัย และเป็นพลเมืองดีของชาติิ

 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมทั้งปลุกกระแสประชาชนในฐานะจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองกีฬา Sport City โดยครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด 19 เว้นระยะห่าง New Normal มีการคัดกรองผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนเพื่อความปลอดภัย โดยการปล่อยตัวนักกีฬา ประชาชนผู้รักสุขภาพที่ร่วมกิจกรรมแบ่งออกเป็น เดิน – วิ่ง ระยะทาง 9 กิโลเมตร และ เดิน – วิ่ง ระยะทาง 4 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นชุด ๆ เว้นระยะห่างชุดละ 2 นาที ช่วงแรกปล่อยตัว 9 กิโลเมตรชุดละ 200 คน รวม 5 ชุด ช่วงหลังเป็นการปล่อยตัวระยะทาง 4 กิโลเมตร 10 ชุด ชุดละ 100 คน เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างป้องกันโควิด -19 และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่การแข่งขัน จึงไม่มีถ้วย หรือเหรียญรางวัล

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก