ข่าวทั่วไป

ผวจ.กาญจน์ ออกคำสั่งให้ประชาชนในอำเภอสังขละบุรี สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เนื่องจากโควิด 19 ระบาด

กาญจนบุรี 2-10-63 ด่วน ผวจ.กาญจน์ ออกคำสั่งให้ประชาชนในอำเภอสังขละบุรี สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เนื่องจากโควิด 19 ระบาด
สืบเนื่องจากโรคโควิดได้นับาดในประเทศเมียนมา โดยเฉพาะอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีเขตติดต่อกับอำเภอพญาตองซู ประเทศเมียนมา ซึ่งมีชาวเมียนมาฝั่งอำเภอพญาตองซูติดเชื้อโรคโควิด 19 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้สั่งการให้ปิดพรมแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแตวันที่ 22 กันยายน ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นเวลา 14 วัน แต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น


นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้มีคำสั่งที่ 3960/2563 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากเคหสถาน
ทั้งนี้ให้อำเภอสังขละบุรี ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนท ราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แล้วไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลามคม 2563 เป็นต้นไป

เกษร เสมจันทร์