ข่าวทั่วไป

กาญจนบุรีกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จัดพิธีส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ผบ.พล.ร.9 ท่านที่ 32 บรรยายกาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี

กาญจนบุรีกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จัดพิธีส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ผบ.พล.ร.9 ท่านที่ 32 บรรยายกาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี

ตามที่มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 และ พันเอก บรรยง ทองน่วม รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

วันนี้ (2 ตุลาคม 2563) ณ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พลตรี ฐกัด หลอดศิริ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กระทำพิธีส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาให้กับ พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 (ท่านใหม่) โดยมีพิธีสักการะขุนรัตนาวุธ พร้อมทั้งวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 1 และ สักการะพระบรมรูป สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นจึงลงนามเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ก่อนเดินทางมายังบริเวณพิธีลานหน้าพระบวรราชานุสาวรีย์ กองพลทหารราบที่ 9 และขึ้นแทนรับการเคารพจาก หน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 9 และหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ กองกำลังสุรสีห์ จำนวน 950 นาย

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า เป็นเวลา 31 ปี ที่รับราชการในกองพลทหารราบที่ 9 และดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9/ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ เป็นระยะเวลา 2 ปี ต้องขอขอบคุณกำลังพลและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในกองพลทหารราบที่ 9/กองกำลังสุรสีห์ รวมถึงหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ที่ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆในทุกมิติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นภารกิจป้องกันประเทศ การเตรียมกำลัง การฝึก รวมทั้งภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย นอกจากนั้นยังได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น พร้อมทั้งได้รับคำชื่นชมในประสิทธิภาพของกำลังพลทุกนาย ที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจเสียสละ

สำหรับท่าน พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ท่านใหม่ ท่านเป็นนายทหารที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการทหาร ทั้งในสายงานปกติ สายงานป้องกันประเทศ เป็นนักบริหารจัดการบุคคลและหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่ประจักษ์ถึงความรู้ ความสามารถ ความอดทน ความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีมาตราฐานในการทำงานสูง ซึ่งมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ในการดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ท่านจะนำ กองพลทหารราบที่ 9 ไปสู่กองพลชั้นนำ ได้รับความไว้วางใจทุกระดับ ตอบสนองงานที่ได้รับมอบในทุกภารกิจ

ด้าน พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 กล่าวรับมอบหน้าที่ว่า ตามที่มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กระผมดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 รู้สึกสำนึกในพระมหากุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ โดย กองพลทหารราบที่ 9 เป็นหน่วยที่มีความพร้อมรบ มีเกียรติประวัติในการรบ การปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ ซึ่งกำลังพลของกองพลทหารราบที่ 9 มีความภาคภูมิใจ ทั้งภารกิจในการป้องกันประเทศที่ทำให้ตลอดแนวชายแดนในนามของ กองกำลังสุรสีห์ มีความสงบเรียบร้อย ภารกิจในการพัฒนาประเทศให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติ ทั้งนี้ทุกหน่วยงานให้ความชื่นชม นอกจากนี้ได้รับภารกิจตอบสนองต่อโครงการพระราชดำริที่กองทัพบกให้ความเชื่อมั่น

ในห้วงที่ท่าน พลตรี ฐกัด หลอดศิริ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ท่านได้บริหารจัดการบุคลากร และกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด แสดงออกให้เห็นถึงความเสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เป็นตัวอย่างที่ดีตลอดมา ทำให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับความชื่นชม นอกจากนั้นท่านยังเป็นตัวอย่างของนักพัฒนาที่มีความมุ่งหวัง เพื่อให้กองพลทหารราบที่ 9 มีความเจริญ และทันสมัย ดังเห็นได้จากสิ่งต่างๆ ที่ท่านได้ริเริ่มและก่อสร้าง โดยทั้งหมดนั้นทำให้เกิดเป็นสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัวทั้งสิ้น

เกษร เสมจันทร์ รายงาน