ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวศาสนา

จังหวัดเชียงรายจัดประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ปี พ.ศ.2563 พร้อมกันในพุทธศาสนสถานทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายจัดประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ปี พ.ศ.2563 พร้อมกันในพุทธศาสนสถานทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย

เช้าวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งแห่งนี้ จัดโดยเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ในการนี้มีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และรองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ ตลอดทั้ง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน คณะศรัทธาสาธุชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์สามเณรอย่างคับคั่ง ตั้งแต่บริเวณเชิงบันไดวัดดอยงำเมือง ผ่านถนนงำเมือง ถนนธนาลัย ไปจนถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย

 

สำหรับวันออกพรรษา มีความสำคัญคือเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พุทธศาสนิกชนจะเตรียมอาหารเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์หลังวันออกพรรษา 1 วัน ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 และพระภิกษุสงฆ์จัดพิธีกรรม “มหาปวารณา” ให้การว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ เนื่องจากพบเห็นข้อบกพร่องระหว่างจำพรรษาอยู่ด้วยกัน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยระหว่างพระภิกษุสงฆ์ พระผู้ใหญ่กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้ และพระผู้น้อยก็ชี้แนะพระผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าได้ เพื่อจะได้ระมัดระวัง ไม่ประมาท เพื่อให้อยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย

อนึ่งการ “กล่าวปวารณา” เป็นภาษาบาลี โดยเริ่มต้นคำว่า “สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ ทิฎเฐนะ วา สุเตนะ วาปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัส์มันโต อะนุกัทปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปฎิกะริสสามิ”

เครดิตข่าว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน โทร. 0816888600