ข่าวทั่วไป

หอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ เร่งผลักดัน จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ แหล่งท่องเที่ยว Wellness Tourism และสนามบินในจังหวัดอุตรดิตถ์

หอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ เร่งผลักดัน จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ แหล่งท่องเที่ยว Wellness Tourism และสนามบินในจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันที่ 3 ตุลาคม 63 ที่ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ . นายกลินท์ สารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหาร มาประชุมเยี่ยมเยียน เพื่อผลักดันจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ แหล่งท่องเที่ยว Wellness Tourism และสนามบินวังยาง ใน จ.อุตรดิตถ์

โดยมี นายประพลวัต ปัญญายงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์และ YEC จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ พร้อมมีการพูดคุยถึงนโยบายและกิจกรรมของหอการค้าไทยที่อยากให้หอการค้าอุตรดิตถ์ช่วยกันผลักดันและได้เยี่ยมชม การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ที่บุญดำรงค์ฟาร์ม นำคณะสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ประชุมรับฟังนโยบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งหอการค้าอุตรดิตถ์นำเสนอเรื่องที่ต้องการให้หอการค้าไทยเร่งผลักดัน/สนับสนุน และหัวข้อสนทนาพิเศษ คือ Wellness Tourism ในจังหวัดอุตรดิตถ์

นายกลินท์ สารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยฯ กล่าวว่า ทางหอการค้าไทยมาเยี่ยมและมาปรึกษากับหอการค้าอุตรดิตถ์ มีอะไรบ้างที่เป็นจุดเด่น ด้านด้านเศษรฐกิจจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นหลังจากที่เจอพิษของโควิด-19 และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น วนเกษตร ที่คนอยู่ร่วมกับป่า นอกจากนั้นรายได้จะมาจากพืชผลไม้หลากหลายชนิด ซึ่งทางหอการค้าไทยได้มาดูสถานที่ท่องเที่ยวและจะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมา เที่ยวในพื้นที่อุตรดิตถ์ นอกจากนั้นจะให้ทางหอการค้าไทยช่วยผลักดัน จุดผ่านแดนถาวรภูดู่,แหล่งท่องเที่ยว Wellness Tourism สนามบินวังยางและอยากให้ สนง. ททท.แห่งประเทศไทยมาตั้ง ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารได้มอบผ้าห่ม ให้ 3 ตำบล ประกอบไปด้วย ตำบลห้วยมุ่น ต.น้ำไผ่ และต.ท่าแฝก จำนวน 150 ผืน
นายประพลวัต ปัญญายงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สำหรับ 2 วันที่ผ่านมา ที่ประธานหอการค้าไทยและคณะบริหาร มาเยี่ยมพร้อมแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือกันในครั้งนี้ ทางหอการค้าอุตรดิตถ์ได้นำเสนอ 3 หัวข้อ คือให้ผลักดัน จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ สนามบินวังยาง และให้ผลักดัน ให้สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาตั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพราะอุตรดิตถ์มีแหล่งท่องเที่ยวแบบกระจายรายได้ ในด้านของ วนเกษตร ที่ว่า “เด็ดสุด อุดดิต” กินดี อยู่ดี ออกกำลังกายดี แบ่งปันดี

นายปวินท์ อินกล่ำ รายงาน