ข่าวทั่วไป

นายอำเภอเชียงแสน คุมเข้มแนวชายแดน ออกติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย เมียนมาร์

นายอำเภอเชียงแสน คุมเข้มแนวชายแดน ออกติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย เมียนมาร์

ชมคลิป

บ่ายวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม2563 นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน ได้ออกติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจจุดสกัดต่าง ๆ ของอำเภอเชียงแสน เพื่อกระชับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะที่จุดตรวจบ้านวังลาว หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแนวชายแดนติดต่อกับบ้านต๋ง เมืองพง ประเทศเมียนมาร์ โดยมีแม่น้ำรวกเป็นแนวกั้นระหว่างพรมแดน เพื่อป้องกันไม่ให้มีชาวเมียนมาร์ที่อาจลักลอบหนีเข้ามาโดยผิดกฎหมายและอาจนำเชื้อโควิด 19 เข้ามาแพร่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้

จากการตรวจติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานตามแนวชายแดนตามจุดต่าง ๆ นายอำเภอเชียงแสน กล่าวว่า ภายหลังจากการรับฟังรายงาน จาก ร้อยโท อลงกรณ์ ปั๋นหน่อง ผู้บังคับกองร้อย กรมทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 หัวหน้าชุดปฏิบัติการตามแนวชายแดนอำเภอเสียงแสน ว่า ขอให้ชาวเชียงรายและประชาชนชาวไทย มีความสบายใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ในอำเภอเชียงแสน ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัคร มีการทำงานกันที่ประสานอย่างเข้มแข็ง มีการสับเปลี่ยนการทำงานกันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันมิให้แรงงานชาวเมียนมาร์ ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนของอำเภอเชียงแสน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แล้วยังเป็นการสกัดกั้นสิ่งของที่ผิดกฎหมายที่อาจจะเข้ามาสู่พื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วย

ซึ่งนอกจากแนวทางการปฏิบัติในการจัดกำลังเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างเข้มแข็งแล้ว ยังได้มีการประสานงานระหว่างนายอำเภอเชียงแสน กับเจ้าเมืองพง รวมถึงการประสานงานในระดับผู้นำชุมชนและหมู่บ้านระหว่างกัน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนทั้งสองฝั่ง ให้งดการเดินทางข้ามไปมาระหว่างกัน ตลอดระยะเวลาที่ประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการบริหารราชการกรณีฉุกเฉินกำหนด และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

เครดิตข่าวโดย / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน โทร.0816888600