ข่าวทั่วไป

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดประกวดไก่พื้นเมืองไทยเทศกาลงานลางสาดลางกองหวานและสินค้า OTOP

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดประกวดไก่พื้นเมืองไทยเทศกาลงานลางสาดลางกองหวานและสินค้า OTOP

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ บริเวรหน้าศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน จัดประกวดไก่พื้นเมืองไทยเทศกาลงานลางสาดลางกองหวานและสินค้า OTOP

โดยมี สพ.ญ.กิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวรายงานว่า ไก่พื้นเมืองเป็นทรัพยากรของชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมีการเลี้ยงดูและมีการขยายพันธ์สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นวิถีของชาวชนบทและเป็นอาชีพเสริมในครัวเรือนสายพันธ์ที่เลี้ยงในประเทศไทยได้แก่ ไก่เหลืองหางขาว ไก่ประดู่หางดำ ไก่เขียว ไก่แดง ไก่เทาและไก่ชี เป็นต้น ทั้งนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ด้จัดงานลางสาดลางกองหวานและสินค้า OTOP ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 28 กันยา-7ตุลาคม 2563

ซึ่งภายในงานดังกล่าวได้จัดให้มีการประกวดไก่พื้นเมืองไทยขึ้น รวม 3 ประเภทได้แก่ สายพันธ์ไก่เขียวพาลี สายพันธ์เหลืองหางขาว สายพันธ์ทั่วไปคละสี การประกวดไก่พื้นเมืองในวันนี้ มีชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนจังหวัดพิษณุโลกชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงส่งไก่เข้าประกวดเป็นจำนวนมาก
ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน