ข่าวทั่วไป

บุญธรรม ออโต้เซอร์วิส ร่วมกับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์และสสส.จัดแถลงข่าวจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “บุญธรรม SERVICE AOTO คัพ” ครั้งที่ 1

บุญธรรม ออโต้เซอร์วิส ร่วมกับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์และสสส.จัดแถลงข่าวจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “บุญธรรม SERVICE AOTO คัพ” ครั้งที่ 1
ที่ร้านอาหาร REST AT THE RIVER ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายบุญธรรม กอนโภชน์ เป็นประธานแถลงข่าวจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล “บุญธรรม SERVICE AOTO คัพ” ครั้งที่ 1 ซึ่งทาง หจก.บุญธรรมออโต้เซอร์วิส ร่วมกับ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์และ สสส. พร้อมด้วย นายประสงค์ ตันติสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง และตัวแทนจาก สสส.พร้อมด้วย ผู้จัดการทีมฟุตซอล ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

นายบุญธรรม กอนโภชน์ ผู้จัดการ หจก.บุญธรรมออโต้เซอร์วิส ในฐานะประธาน จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “บุญธรรม SERVICE AUTO คัพ” ครั้งที่ 1กล่าวว่า ซึ่งทางเทศบาลเมืองและ สสส.มาร่วมกันจัดการแข่งขันโดยประเภทการแข่งขัน แบ่งออกตามนี้ คือเยาวชนรุ่นอายุ 12 ปี เยาวชนรุ่นอายุ 14 ปี เยาวชนรุ่นอายุ 16 ปี เยาวชนรุ่นอายุ 18 ปี พร้อมด้วยประเภทการแข่งขัน ประชาชนหญิงและประเภทการแข่งขัน ประชาชนชาย (โอเพ่น) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-26 ตุลาคม 2563 ที่สนามฟุตซอลเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ส่วนเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1.เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 2. จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ซึ่งมีทีมฟุตซอลที่มาสมัครในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง รวมทีมทั้งหมดที่เข้าร่วม 176 ทีม
ทั้งนี้ สำหรับการแข่งขันฟุตซอลทุกประเภทกีฬา ผู้จัดจะเน้นเรื่องสร้างความสามัคคี เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และให้ออกกำลังกาย หากทีมใด มีเรื่องทะเลาะชกต่อยกันในระหว่างการแข่งขัน จะตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันทันทีและจะแบนทีมดังกล่าวไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันทุกราย
ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน