ข่าวทั่วไป

ประจวบฯเข้มคุมชายแดน หลังมะริดจอพระ 39 รูป กลับจากย่างกุ้งติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มยอดติดเชื้อสะสมพุ่ง 66 ราย

ประจวบฯเข้มคุมชายแดน หลังมะริดจอพระ 39 รูป กลับจากย่างกุ้งติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มยอดติดเชื้อสะสมพุ่ง 66 ราย

วันที่ 5 ตุลาคม พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากกรณี จ.มะริด ประเทศเมียนมา ซึ่งมีพื้นที่ชายแดนติดกับ 8 อำเภอ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มียอดสะสมผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการป้องกันโควิด 19 ภาคตะนาวศรีหรือภาคใต้ของ ประเทศเมียนมา ได้สั่งการให้ อ.ตะนาวศรี จ.มะริด ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิดที่สะพานตะนาวศรีแห่งใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคก่อนระบาดเข้าพื้นที่ อ.ตะนาวศรี และ จ.เกาะสอง โดยการตั้งจุดตรวจคัดกรองหน่วยงานรัฐกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางมาจากรัฐอาระกันและภาคย่างกุ้ง จะต้องมีหนังสือท่องเที่ยวและใบรับรองการตรวจโรค หากไม่มีหนังสือรับรอง จะไม่อนุญาตให้เดินทางผ่านจุดคัดกรอง สำหรับประชาชนในพื้นที่ หากจะเดินทางออกนอกเขต อ.ตะนาวศรี จะต้องขอหนังสือรับรองจากนายอำเภอ ทั้งนี้ จ.มะริด ห่างจากชายแดนไทยด้านทิศตะวันตกที่ จ.ประจวบฯ เพียง 180 กิโลเมตร

สำหรับจุดขนถ่ายสินค้าที่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ ขณะนี้อนุญาตให้ขนถ่ายสินค้าแห้งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้น โดยให้คนขับรถและผู้ติดตามเข้าพื้นที่ได้เพียง 2 คน สำหรับผู้ขนถ่ายสินค้าจะต้องเป็นคนไทยและมีการฉีดยาฆ่าเชื้อต่อเนื่อง

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการการทำงานเน้นพื้นที่แนวชายแดน พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ตอนในอย่างเข้มงวด มีการตั้งจุดสกัดมากกว่า 20 จุด ปิดช่องทางธรรมชาติแล้วมากกว่า 40 จุด ขณะที่การป้องกันด้านสาธารณสุข มีการสุ่มตรวจเชื้อประชาชนที่อาศัยในพื้นที่แนวชายแดนอำเภอละ 50 ตัวอย่าง รวม 400 ตัวอย่าง ผลการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อ

นายสมเกียรติ เอ่าจี่มิด ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการค้าอาหารทะเล จ.มะริด ประเทศเมียนมา กล่าวว่า ขณะนี้สถิติผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในมณฑลตะนาวศรี มีผู้ติดเชื้อเพิ่มใน จ.ทวาย 2 ราย มีประวัติเดินทางกลับมาจากย่างกุ้ง ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัด 18 ราย รักษาหาย 2 ราย ผู้ป่วยปัจจุบัน 16 ราย มีผู้ติดเชื้อเพิ่มใน อ.ปะล้อ จ.มะริด 41 ราย เป็นพระสงฆ์ 39 รูป ฆราวาส 1 ราย พยาบาลที่ดูแลคณะสงฆ์ 1 ราย โดยคณะสงฆ์ 76 รูปเดินทางกลับมาจากย่างกุ้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 จากนั้นได้กักตัวที่ อ.ปะล้อ เป็นเขตรอยต่อมะริด-ทวาย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมใน จ.มะริด 66 ราย รักษาหาย 9 ราย ผู้ป่วยปัจจุบัน 57 ราย สำหรับผู้ถูกักตัวเฝ้าดูอาการในสถานกักตัวของรัฐ จ.ทวาย 296 ราย จ.มะริด 169 ราย และ จ.เกาะสอง 136 ราย ผู้ถูกกักตัวเฝ้าดูอาการในในโรงแรม จ.ทวาย 105 ราย จ.มะริด 5 ราย และ จ.เกาะสอง 322 ราย โดยมีสถานกักตัวใน จ.ทวาย 130 แห่ง จ.มะริด 194 แห่ง และ จ.เกาะสอง 40 แห่ง รวมในภาคตะนาวศรี 364 แห่ง

พิสิษฐ์ รื่นเกษม / ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 099 339 6444