ข่าวทั่วไป

นายกเล็กสัตหีบลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ชาวบ้านขุดลอกคูคลอง ป้องกันน้ำท่วมขัง

นายกเล็กสัตหีบลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ชาวบ้านขุดลอกคูคลอง ป้องกันน้ำท่วมขัง
นายก ทม.สัตหีบ ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ชาวบ้านขุดลอกคูคลอง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำบรรเทาน้ำท่วม
วันนี้ 5 ต.ค. 25 เวลา 09.00 น. นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและได้สั่งการให้ นาย ธัญญา ผลไสว หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลเมืองสัตหีบ จนท.กองช่างเทศบาลเมืองสัตหีบ รีบดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าสองข้างทาง พร้อมขุดลอกท่อระบายน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาลเมืองสัตหีบ บริเวณถนนริมสุขุมวิท 39 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อแก้ไขปรับปรุงท่อทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมในครั้งต่อไป

 


พร้อมทั้งสั่งการให้ นายประภัสร์ ตั้งเจริญกุล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสัตหีบ พร้อม จนท.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบ นำท่อสูบน้ำติดตั้งในบริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในโอกาสต่อไป
พร้อมฝากบอกพี่น้องประชาชน ที่พบเห็นถนนชำรุดเสียหาย สามารถแจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ฯ มายังหมายเลขโทรศัพท์ 038- 437117 ได้ในวันและเวลาราชการ

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก