ข่าวทั่วไป

จันทบุรี-สถานประกอบการในจังหวัดจันทบุรีพร้อมจ้างงานเด็กจบใหม่เข้าทำงานตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ขณะที่นักเรียน นักศึกษา พอใจที่เรียนจบแล้วมีงานทำ

จันทบุรี-สถานประกอบการในจังหวัดจันทบุรีพร้อมจ้างงานเด็กจบใหม่เข้าทำงานตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ขณะที่นักเรียน นักศึกษา พอใจที่เรียนจบแล้วมีงานทำ

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง โดยการสนับสนุนการจ้างงานระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบศึกษาใหม่ ให้มีงานทำไม่ละเลยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นให้คนไทยต้องมีงานทำในทุกพื้นที่ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่องเน้นเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตของประเทศไทย

 

ซึ่งในส่วนของจังหวัดจันทบุรี นางธีรศุกร์ บุญช่วยเหลือ จัดหางานจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า มีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการหลายแห่งและเปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาตั้งแต่ ระดับ ม.6 / ปวช./ ปวส และปริญญาตรีเข้าทำงานโดยค่าจ้างสำหรับผู้จบการศึกษา ม.6 ไม่เกินเดือนละ 8,690 บาท รัฐช่วยอุดหนุนค่าจ้างครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 4,345 บาท / ปวช. ค่าจ้างไม่เกิน 9,400 บาทรัฐอุดหนุน 4,700 บาท / ปวส. 11,500 บาทรัฐอุดหนุน 5,750 บาท / ปริญญาตรีค่าจ้าง 15,000 บาท รัฐช่วยอุดหนุนค่าจ้างครึ่งหนึ่ง 7,500 บาท

ขณะที่นางสาวอนุภา เสนปอภาร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีกล่าวพอใจและเห็นด้วยกับมาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาจบใหม่ หรือจบแล้วยังไม่มีง่านทำได้ทำงานรวมทั้งอาจเป็นโอกาสของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้ทำงานพาสทามเป็นรายได้เสริมแบ่งเบาภาระของครอบครัว เช่นเดียวกันกับ นางสาวพิมมาดา บุญเนียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีที่เห็นด้วยกับโครงการนี้ที่เกิดประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษาได้มีงานทำมีอนาคตที่ดีแบ่งเบาภาระพ่อ แม่ ครอบครัว
ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าทำงานตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ในวัน และ เวลาราชการ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก