การเมืองข่าวพาดหัว

สีสันการหาเสียงของพม่าบริเวณอำเภอพยาตองซู ตรงข้ามด่านเจดีย์สามองค์ ของไทย สมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย NLD ( National Leaque for Democracy ) ของนางอองซานซูจี

บรรยากาศของพรรคNLD หาเสียงในพื้นที่อำเภอพยาตองซู ประเทศเมียนมา

ชมคลิป

https://youtu.be/f3DWPsrA3yM

เช้าวันนี้บริเวณตรงข้ามด่านเจดีย์สามองค์ สมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย NLD ( National Leaque for Democracy ) ของนางอองซานซูจี ซึ่งเป็นพรรคที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่ผ่านมา ด้วยการมีที่นั่งใน House of nationalities 135 ที่จาก 224 ที่นั่ง และมีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรพม่า 255 ที่จาก 440ที่นั่ง ที่นั่งใน state and regional hluttaws 476 ที่นั่ง

ทั้งนี้ในพื้นที่กิ่ง อำเภอพยาตองซู จังหวัดกอกาเร็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งมีหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ เป็นฐานเสียงที่สำคัญอีกแห่งของพรรค NLD ของนางอองซานซูจี ด้วยจำนวนประชากรกว่า 50,000 คน ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคNLD ชนะการเลือกตั้งในเขตนี้ จึงเป็นพื้นที่สำคัญที่ต้องมีการลงพบปะหาเสียงกับพี่น้องประชาชนแม้จะเป็นพื้นที่เสียงที่มีการพบผู้ป่วยด้วยโรคโควิต ก็ตาม โดยการหาเสียงในครั้งนี้มีการส่งกรรมการพรรคบางคนมาร่วมหาเสียง โดยแกนนำหลักในการหาเสียงของที่นี่ยังคงเป็นกรรมการพรรคและสมาชิกพรรคในพื้นที่ โดยทางการได้เน้นย้ำให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยรูปแบบการหาเสียงในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้การนั่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประชาสัมพันธ์และพบปะประชาชน ซึ่งสร้างบรรยากาศให้เมืองพยาตองซูกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวา หลังจากตกอยู่ในภาวะเงียบเหงาจากมาตรการเฝ้าระวังโควิตของทางการ ซึ่งจากการลงหาเสียงของพรรค NLD ในครั้งนี้ พบว่าได้รับ การตอบรับจากประชาชนในพื้นที่พยาตองซูเป็นอย่างดี ซึ่งการลงคะแนนเลือกตั้งในพม่าจะมีขึ้น ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้


ขณะที่บรรยากาศวันนี่ที่ด่านเจดีย์สามองค์ พ่อค้าแม่ค้า บริเวณรอบๆด่านเจดีย์สามองค์ กลับมาเปิดร้านค้าอีกครั้ง หลังจากต้องปิดกิจการเป็นระยะเวลา 14 วัน จากประกาศของคณะกรรมการป้องกันโรค จังหวัดกาญจนบุรี แม้จะพบว่าบางร้านยังไม้ได้เปิดร้านเนื่องจากเป็นช่วงวันธรรมดา ส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวพบว่าวันนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวบางส่วนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยเจ้าหน้าที่ทหารได้ขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากประกาศของผู้ว่าในเรื่องการจับปรับบุคคลไม่สวมแมส ขณะออกนอกเคหะสถานของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ยังคงมีผลบังคบใช้

เกษร เสมจันทร์ ผู้สื่อข่าว จ กาญจนบุรี รายงาน