ข่าวทั่วไป

สระแก้ว- คณะศิษยานุศิษย์วัดวังสมบูรณ์ จัดพิธีพุทธาภิเษก สร้างวัตถุมงคลเหรียญพระครูศรีอุดมธารคณารักษ์ “ เหรียญเจริญพร “ รุ่นแรก เพื่อหาทุนในการก่อสร้างอาคารโรงเรียนปริยัติธรรม งบประมาณ 10 ล้านบาท

สระแก้ว- คณะศิษยานุศิษย์วัดวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว จัดพิธีพุทธาภิเษก สร้างวัตถุมงคลเหรียญพระครูศรีอุดมธารคณารักษ์ “ เหรียญเจริญพร “ รุ่นแรก เพื่อหาทุนในการก่อสร้างอาคารโรงเรียนปริยัติธรรม งบประมาณ 10 ล้านบาท
ที่วัดวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ท่านพระครูศรีอุดมธารคณารักษ์(ฉัตรชัย เขมวังโส)เจ้าอาวาสวัดวังสมบูรณ์ ในฐานะเจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ได้กล่าวว่า ทางคณะกรรมการวัดวังสมบูรณ์ พร้อมด้วย ชาวอำเภอวังสมบูรณ์ ได้ปรึกษาหารือกันแล้ว เนื่องจากได้เล็งเห็นผลว่า ที่ผ่านมาในแต่ละปีทางวัดวังสมบูรณ์ จะมีพระภิกษุ สามเณร เดินทางมาเรียนนักธรรม จัดประชุมพระภิกษุสงฆ์และสอบนักธรรมจำนวนมากถึง 100 กว่ารูปทุกปี โดยสถานที่ของวัดไม่เพียงพอ จำเป็นต้องอาศัยเรียนที่ศาลาการเปรียญ ใต้ถุนศาลา วิหาร จึงไม่สะดวกในการเล่าเรียนและการสอบนักธรรมของพระภิกษุและสามเณร จึงจะดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม รองรับเขตพื้นที่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับศึกษานักธรรม-บาลี และใช้เป็นสถานที่สอบนักธรรมตรี ป.ธ.1-2 ถึง ป.ธ.6 และเป็นที่ประชุมอบรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุ สามเณร เพื่อวัดผลการเรียนรู้ เพิ่มพูนพระพุทธศาสนาในอนาคต โดยจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ประมาณ 10 ล้านบาท
ท่านพระครูศรีอุดมธารคณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดวังสมบูรณ์ กล่าวอีกว่า ทางวัดจึงจำเป็นต้องหาทุนในการก่อสร้าง โดยทางคณะกรรมการและศิษยานุศิษย์ จึงได้ตกลงที่จะจัดสร้างเหรียญ พระครูศรีอุดมธารคนารักษ์ เจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์ “เหรียญเจริญพร”รุ่นแรก เพื่อที่จะหาทุนการก่อสร้างในครั้งนี้ โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการและศิษยานุศิษย์ ได้นำวัตถุมงคลคือ “เหรียญ เจริญพร “ ในวาระแรก เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกในวิหารหลวงพ่อโสธร-ท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดอุดมมงคล(หลวงพ่ออุตตมะ) ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยท่านเจ้าคุณสมเด็จพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหม่ หน.ตะวันออก แห่งวัดไตรมิตรวิศยาราม กทม.เป็นประธานในพิธี โดยมี พระมหาเถระ ที่ร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต อีก 12 องค์ 1/พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา 2/พระราชวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา 3/พระเทพวิสุทธินายก วัดเทพนิมิตร 4/พระราชเสนาบดี วัดบางพลีใหญ่(หลวงพ่อโต) 5/พระสมุทรวชิรโสภณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร(หลวงพ่อวัดบ้านแหลม) 6/พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม 7/พระครูนิวิฐปุญญากร วัดห้วยด้วน(ธารทหาร) 8/พระครูสุนทรโชติธรรม สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง 9/พระครูภาวนาโสภณ วัดป่าธรรมโสภณ ลพบุรี 10/พระครูนิทัศนสารโกวิท วัดสระโบทถ์ 11/พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม วัดบ้านไร่ ด่านขุนทด 12/เจ้าอธิการสมชาย พุทธสโร วัดโพร่งอากาศ

และในวันนี้ ทางวัดวังสมบูรณ์ จึงได้จัดพิธีพุทธาภิเษกขึ้น เป็นวาระที่2 โดยจัดพิธีที่วัดวังสมบูรณ์ มีนายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอวังสมบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่านพระมหาคำคูณ จันทโชโต เจ้าคณะอำเภอคลองหาด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และจุดเทียนขัย โดยมี พระครูวินิตปัญญาคุณ (หลวงพ่อเฉลิม) รองเจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิตร พระครูกิตติวรานุกูล (หลวงพ่อเฒ่า)วัดทุ่งแฝก อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี พระอาจารย์พรศักดิ์ วรสกุโก (อาจารย์แดง)วัดป่าโนนเค็ง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ พระมหาสุฤทธิ์ ฐานวโร วัดโคกสะแบง สระแก้ว พระครูภัทรกิจจานุการ รองเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น วัดเขาป่าแก้ว จ.สระแก้ว พระครูพิสิฐรัตนคุณ เจ้าคณะตำบลด่าน วัดป่าทับทิม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พระครูศรีอุดมธารคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์ สระแก้ว เจ้าภาพปลุกเสกเหรียญของท่าน 8 เกจิดังเข้าร่วมพิธีปลุกเสกในครั้งนี้
สำหรับวัตถุมงคล เหรียญพระครูศรีอุดมธารคณารักษ์(ฉัตรชัย เขมวังโส) เจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว “ รุ่น เจริญพร “ รุ่นแรก มีทั้งหมด 6 แบบ 1/ เหรียญ เนื้อเงินลงยา(จีวรเหลือง พื้นหลังแดง) สร้าง 99 เหรียญ/1,999 บาท 2/ เหรียญ เนื้อเงิน สร้าง 199 เหรียญ/1,599 บาท 3/ เหรียญ เนื้อนวะ สร้าง 999 เหรียญ/499 4/ เหรียญ เนื้อชุบเงินลงยา (จีวรเหลืองทอง พื้นหลังน้ำเงิน) สร้าง 999 เหรียญ/299 5/ เหรียญ เนื้อทองทิพย์ สร้าง 999 เหรียญ/199 บาท 6/ เหรียญ เนื้อทองแดงรมน้ำตาล สร้าง 1,999 เหรียญ/99 บาท โดยสามารถติดต่อสั่งซื้อสั่งจองได้ที่วัดวังสมบูรณ์ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ท่านพระครูศรีอุดมธารคณารักษ์ เจ้าอาวาส และเจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์ ที่เบอร์ 087-1403661 หรือที่ พระมหาสมพงษ์ กิตติสัมปัณโน พระเลขาฯ 095-8205602