ข่าวทั่วไป

ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
วันนี้ 8 ต.ค.63 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้บังคับบัญชา หน่วยขึ้นตรง ตลอดจนกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก ให้การต้อนรับ
เมื่อเดินทางถึง เรือหลวงจักรีนฤเบศร ผู้บัญชาการทหารเรือ ขึ้นแท่นรับการเคารพ กองเรือยุทธการ จัดเรือหลวงบางปะกง ยิงสลุตเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ จำนวน 19 นัด


พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน กล่าวว่า ขอขอบคุณกำลังพลทุกหน่วยในพื้นที่สัตหีบ ที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในวันนี้ นับตั้งแต่ได้มอบนโยบายผ่านระบบ VTC เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจที่ผ่านมานั้น และมีความตั้งใจในการมาเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยในพื้นที่ต่าง ๆ ในโอกาสแรก ทั้งนี้เพื่อต้องการให้กำลังใจและมีโอกาสใกล้ชิดกำลังพลหน่วยห่างไกลมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยในกองทัพเรือ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในกรุงเทพ หรือหน่วยงานต่างจังหวัด ถือว่าทุกหน่วยมีความสำคัญเหมือนกันหมด เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนกองทัพเรือ ให้สามารถปฏิบัติทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับนโยบายที่ได้มอบให้กับทุกหน่วย ตามที่ได้มีการแถลงนโยบายแล้วนั้น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่กำลังพลทุกนายของกองทัพเรือ จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อจากนี้ไป ขอให้กำลังพลทุกนายยึดมั่นและมีอุดมการณ์ ในการทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและดำรงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นพื้นฐานสำคัญ ในการที่จะทำให้กองทัพเรือ มีพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ นั่นก็คือ ทุกหน่วยจะต้องทำงานด้วยความสมัครสมาน สามัคคี มีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่และมีเป้าหมายเดียวกัน คือการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติและราชนาวีที่เรารัก ซึ่งมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยคุณลักษณะของความเป็นชาวเรือ ที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความอดทนและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ผลของการปฏิบัติในทุกภารกิจจะสำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดีตลอดไป ทั้งนี้ผมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยยึดถือประโยชน์ของกองทัพเรือเป็นที่ตั้ง เพื่อร่วมกันเสริมสร้าง และพัฒนากองทัพเรืออันเป็นที่รักยิ่งของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป”
ภายหลังการให้โอวาทแก่กำลังพลแล้ว ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เข้ารับฟัง การบรรยายสรุป การปฏิบัติงานจากหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่สัตหีบด้วยความสนใจ พร้อมทั้งได้ซักถามถึงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงาน ตามที่ได้มอบนโยบายให้ไปแล้ว ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานพื้นที่อื่นๆ ของกองทัพเรือ ต่อไป

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก